Începe înscrierea la creșele slătinene. Modificări în acrodarea punctajelor de departajare

167

Începând de azi, Primăria Slatina dă startul înscrierii celor mai mici copii ai municipiului la creșe pentru anul școlar 2020/2021. Cererile pot fi depuse în format letric sau prin poștă electronică la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina.

Începe bătălia pentru locurile la creșele slătienene, de ani buni insuficiente pentru micuții urbei. Înscrierea se va putea face în perioada 25 mai – 24 iulie, fiind disponibile 50 de locuri. Cum în fiecare an numărul solicitărilor depășește capacitatea creșelor, departajarea se face având în vedere mai multe criterii: domiciliul părinţilor cât mai apropiat de creşa la care se solicită înscrierea, locul de  muncă al părinților, dacă mama frecventează o formă de învățământ, existența în îngrijirea mamei a unui alt copil sub 1 an, existența unor frați/surori care frecventează grădiniţe care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa,  copii gemeni, familie cu mai mulţi copii, familie cu părinte unic, cazuri sociale: copii cu dizabilităţi, părinţi şomeri, copii aflaţi în tutela altor persoane pensionate, copii luaţi în plasament în familie, copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi.

Anul acesta, se vor face modificări în acordarea punctajelor (vor fi supuse aprobării aleșilor lcoali în ședința de Cosniliu Local din această săptămână): familiile cu mai mulţi copii cu vârstă până în 12 ani – 2 puncte pentru fiecare copil; copil cu părinte unic – 10 puncte;  părinte casnic – se scad 5 puncte/părinte.

În perioada 27 iulie – 7 august, după finalizarea perioadei de înscriere, dosarele depuse pentru înscrierea copiilor la creşă pentru anul şcolar următor vor fi analizate în baza criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere și se va stabili lista cu copiii admişi în limita locurilor disponibile existente. Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere pentru a frecventa creşa în anul şcolar următor, respectiv începând cu 14 septembrie a anului în curs, va fi afişată la avizierul existent la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina în prima zi lucrătoare consecutivă datei de 7 august a anului în curs.

În Slatina funcționează 4 creșe, cu o capacitate de 117 locuri: Creşa nr. 1 – str. Unirii, nr. 6; Creşa nr. 2 – str. Primăverii, nr. 2; Creşa nr. 3 – str. Centura Basarabilor, nr. 4 și Creşa nr. 4 – str. Zmeurei, nr. 9B. Creşele 1 şi 3 sunt cele mai solicitate, unul dintre motive fiind continuitatea, legătura cu căminul ce funcţionează în aceeaşi clădire.