Tribunalul Olt reia activitatea de judecată. Accesul în săli doar pentru părți, cu mască

572

Colegiul de conducere al Tribunalului Olt a hotărât reluarea actiuvității de judecată începând cu data de 15 mai, revenindu-se la programul de lucru obișnuit al instanței, cu respectarea unor măsuri de protecție.

Completele de judecată vor lua măsuri în perioada 15- 25 mai în vederea stabilirii termenelor de judecată pentru cauzele care au fost suspendate de drept pe perioada stprii de urgență, a decis conducerea Tribunalului Olt. În dosarele penale cu persoane private cde libertate va fi utilizată în continuare desfășurarea ședințelor de judecată prin videoconferință.

Colegiul de conducere al Tribunalului Olt, prin Hotărârea nr. 15/11.05.2020, a stabilit următoarele măsuri :
Măsuri privind accesul în Palatul de Justiţie şi în sălile judecată/arhivă/registratură
– Este interzis accesul în incinta instanţei a persoanelor care prezintă simptomatologia
infectării cu virusul SARS-CoV-2.
– În incinta Palatului de Justiţie este permis doar accesul părţilor şi al participanţilor la
procedurile judiciare (fără însoţitori, aparţinători – prezenţa acestora fiind permisă numai în situaţii excepţionale şi limitându-se la o singură persoană) cu cel mult 15 de minute înainte de ora stabilită pentru şedinţă. Prin excepţie, accesul avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor este permis pe baza legitimaţiei/împuternicirii, cu maxim 20 minute înainte de intervalul orar alocat cauzei respective.
– În sediul instanţei, purtarea măştii de protecţie facială este obligatorie, atât în interiorul, cât şi în afara sălilor de judecată.
– Accesul tuturor participanţilor la procedurile judiciare se va efectua exclusiv pe intrarea
principală pe poarta de acces nr.1, iar ieşirea se va efectua pe poarta de acces nr.2 (situată la demisolul instanţei, lângă Biroul Arhivă), conform marcajelor ; pentru accesul la Biroul Local de Expertize Judiciare se va folosi poarta secundară de acces nr.3.
– În Sala Paşilor Pierduţi şi în sălile de şedinţă se va păstra distanţa obligatorie de 1,5m – 2m, fiind aplicate marcaje şi afişe, repoziţionându-se mobilierul.
– Se recomandă apărătorilor aleşi/din oficiu să procedeze la comunicarea reciprocă a
înscrisurilor, în format electronic anterior termenului de judecată.
– Se recomandă părţilor şi apărătorilor consultarea dosarelor în format electronic prin utilizarea parolei de acces comunicată prin citaţie, prin intermediul aplicaţiei Infodosar.
– După terminarea şedinţei de judecată sau după rezolvarea solicitărilor în cadrul
compartimentelor instanţei deschise publicului, se va părăsi de îndată sediul instanţei.
Măsuri privind activitatea de judecată
– Pentru a se evita aglomerarea sălilor de judecată, completurile de judecată vor dispune
măsurile necesare pentru accesul etapizat al părţilor şi avocaţilor, în funcţie de numărul şi
particularităţile cauzelor din şedinţă, cu respectarea dispoziţiilor legale privind publicitatea.
– Completurile de judecată vor stabili pentru fiecare cauză o anumită oră de înfăţişare (interval orar), părţile urmând să fie citate în acest sens şi informate cu privire la posibilitatea judecării în lipsă, a formulării de concluzii scrise iar în cazul în care se vor prezenta în instanţă să respecte măsurile de protecţie stabilite prin dispoziţiile legale.
– Completurile de judecată vor lua măsuri pentru limitarea numărului de persoane în sala de judecată, conform marcajelor şi vor stabili intervale orare pentru strigarea cauzelor, pe loturi de dosare, justiţiabilii urmând a fi citaţi cu menţionarea pe: citaţie a orei care deschide intervalul. Lista întocmită de grefier cu menţionarea orei urmând a fi afişată pe portalul instanţei dar şi în exteriorul instanţei, pe uşa de acces pentru public. în citaţie menţionându-se în mod expres că accesul părţii nu se va putea face în sala de şedinţă mai devreme cu 15 minute de ora stabilită.
– La uşa fiecărei săli de şedinţă sunt montate difuzoare prin care participanţii vor fi înştiinţaţi să intre în sala de judecată.
– Se recomandă părţilor şi participanţilor la procese, dar şi altor cetăţeni care apelează la
serviciul public al justiţiei, să transmită corespondenţa prin mijloace electronice de comunicare prevăzute de lege (fax, e-mail) şi să indice în cererile pe care le formulează o adresă de corespondenţă electronică sau un număr de fax, număr de telefon, la care să primească acte de procedură sau alte comunicări.
Măsuri privind relaţia cu publicul
Începând cu data de 15 mai 2020 programul de lucru cu publicul la Biroul Registratură
va fi între orele 09.00 -1200,iar programul de lucru al Biroului Arhivă va fi între orele 0900
-1300 (luni- joi) şi 0800-1200 (vineri), prelungindu-se zilnic cu o oră, în scopul asigurării consultării dosarelor, exclusiv de către avocaţi, consilieri juridici, practicieni în insolvenţă, experţi şi interpreţi.
Consultarea dosarelor, obţinerea de relaţii, precum şi orice alte solicitări ce se înscriu în
sfera activităţii cu publicul desfăşurate de Biroul Arhivă se vor putea efectua şi în baza unei
programări telefonice anterioare, cu cel puţin două zile înainte. Programarea se va face la numărul de telefon 0249 43 61 93 ( Birou Arhivă).
Pentru asigurarea fluidizării activităţii la acest compartiment, se recomandă folosirea în
general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii
justiţiabililor/reprezentanţilor/avocaţilor/experţilor pentru efectuarea de fotocopii şi limitarea timpului alocat studiului dosarului.
Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi
pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune, în principal, prin mijloace de comunicare electronică, sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului, iar înscrisurile eliberate se vor transmite în principal, prin poştă, la o dată ulterioară care nu va depăşi 3 zile sau dacă persoana care a formulat cererea solicită aceasta, prin poştă electronică.
Eliberarea înscrisurilor direct solicitantului se va realiza numai în intervalul orar 1230
-1300, eventual pe baza unei programări efectuate anterior, la Biroul Arhivă, la acelaşi număr de telefon.
La Biroul de Informare şi Relaţii Publice activitatea se desfăşoară de regulă prin mijloace
electronice sau telefonic.