Evaluare ministerială în Pădurea Topana, cu arbori seculari și paradis al berzei negre, pentru declararea de noi zone protejate

233

Pădurea Topana, paradis al berzelor negre și una dintre cele mai frumoase și valoroase păduri de garniță din specie rară din Europa, a fost din nou inspectată de către reprezentanți ai ministerului Mediului, în vederea extinderii ariei protejate.

Vineri,  8 mai, reprezentanți ai Ministerului Mediului Apelor si Pădurilor, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate si Agenția pentru Protecția Mediului Olt au participat la o evaluare în teren în zona Topana privind oportunitatea declarării de noi zone protejate care adăpostesc elemente valoroase de floră si faună salbatici.


,,Pâraiele ce formează izvoarele râului Vedea sunt mărginite de arborii multiseculari cu specii valoroase de gârniţă, stejar pedunculat şi cer, arbori a căror vârsta a fost estimată la peste 250 de ani, iar pajiștile limitrofe pâraielor Cioraca, Balu și râul Vedea, adăpostesc o floră spontană valoroasă. Rezervația pădurea Topana de interes județean, prin starea bună de vegetaţie şi climatul specific pe care îl creează, această pădure este o raritate în judeţul Olt, iar din punct de vedere fitoclimatic pădurea aparţinând etajului şleaurilor de deal alcătuite din gorun, gârniţă şi amestecuri din aceste specii. Din punct de vedere al tipurilor de habitate, pădurea Topana cuprinde păduri balcano-panonice de cer şi gorun aflate aici într-o stare bună de conservare. Stratul arborilor este compus în etajul superior din cer, exclusiv sau cu amestec de gorun, stejar pedunculat, gârniţă şi rare exemplare de frasin, tei, cireş, paltin, plop tremurător şi chiar fag. În etajul inferior vegetează arţarii tătăreşti, jugaştrii, perii pădureţi, merii pădureţi, sorbul, ulmii şi mojdrenii. Stratul arbuştilor, în general bine dezvoltat, este compus din păducel, corn, porumbar, măceş, lemn câinesc, alun, salbă moale, salbă râioasă şi dârmoz. Stratul ierburilor este dominat de cerenţel şi silnic, la care se adaugă numeroase specii termofile,, explică Agenția pentru Protecția Mediului Olt importanța protejării bogăției naturale din localitatea olteană.

Pe aceeași temă:

FOTO/ Ministrul Mediului, stupefiat de tăierea arborilor seculari din Pădurea Topana. Corpul de control rămâne în zonă