Statistica Olt caută doi experți

264

Direcţia Judeţeană de Statistică Olt organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (iunie 2020 – 30.09.2021) a funcţiei contractuale de execuție, temporar vacante, de expert IA.

2 posturi de expert a scos la concurs DJS Olt, 18 mai fiind termenul limită de depunere a dosarelor de către candidații interesați.

.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: Științe sociale, științe inginerești, matematică și științele naturii; cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale în domeniul statisticii agriculturii; abilități în operarea pe PC desktop și tablete; disponibilitatea de a se deplasa pe teren; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 mai 2020, ora 10.00: proba scrisă; 28 mai 2020, ora 10.00: proba practică; 03 iunie 2020, ora 10.00: proba interviu.