Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente sau care nu au venituri dar aleg să-și plătească individual contribuțiile la asigurările sociale sunt așteptați să-și depună la Fisc declarația unică de venit. Declarația se depune până la data de 25 mai 2020, inclusiv, și de către persoanele care au realizat venituri în afara țării sau din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal.