29 de profesori pensionabili vor preda anul școlar viitor în Olt

457

IȘJ Olt a publicat lista cadrelor didactice din județ cărora li s-a aprobat menținerea la catedră peste vârsta de pensionare. Doar cererile a trei profesori au fost respinse.

În anul școlar viitor, au optat să rămână la catedră, deși ar fi putut să se pensioneze, 32 de cadre didactice din județul Olt. Pentru trei dintre acestea au fost respinse cererile la nivelul unităților de învățământ de menţinere în activitate ca titular, în funcţia didactică, în anul şcolar 2020-2021: un învățător la Școala Gimnazială Dobrun (nu are gradul didactic I), un învățător la Liceul Ștefan Diaconescu Potcoava (cerere respinsă de unitatea școlară) și un profesor de limba și literatura română la Liceul Tehnologic Matei Basarab Caracal (nu există ore disponibile). Cele trei cadre didactice pot depune contestații la IȘJ Olt azi și mâine.

29 de cadre didactice figurează pe lista celor cărora li s-a aprobat la nivelul unităţilor de învăţământ menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2020-2021, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani, raportată la data de 1 septembrie 2020. Validarea a fost făcută în şedinţa consiliului de administraţie al I.Ş.J. Olt din 10 februarie. Este vorba 11 învățători, doi educatori, patru profesori de matematică, doi profesori de educație fizică- pregătire sportivă de specialitate (handbal și volei), un profesor de istorie, un profesor de pian, unul de informatică, trei de educație fizică, unul de carting, unul de estetică și igienă corporală, unul de chimie și unul de discipline socio-umane. Cei mai mulți pensionabili rămași în sistem sunt din Slatina- 12, ceilalți predând la unități de învățământ din: Balș, Vădastra, Radomirești, Caracal, Crâmpoia, Valea Mare, Verguleasa, Scornicești, Izvoarele și Schitu.

Potrivit legislației, cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menţinerea în funcţie ca titular, peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii anului şcolar. Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2020, sunt: pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 61 de ani şi 5 luni, 31 de ani şi 5 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare; pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.

În baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018, cadrele didactice titulare, femei, care nu împlinesc 65 de ani până la 1 septembrie 2020, pot opta, în scris, fie pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, fie pentru pensionarea începând cu 1 septembrie 2020.