510 comune, cadastrate integral cu fonduri europene

185

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va scoate la licitație, în anul 2020, 510 unități administrativ-teritoriale, care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023.

Reprezentanții ANCPI s-au întâlnit ieri, 22 ianuarie, cu membrii Uniunii Geodezilor din România, pentru a stabiliri măsurile necesare pentru accelerarea programului.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, finanțat prin AXA prioritară 11 din POR 2014-2020, care urmărește realizarea cadastrului general în 660 de UAT-uri rurale, până în anul 2023. Anul acesta vor fi scoase la licitație  510 comune care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF).

Pentru 300 de comune, aceasta va fi a doua procedură de atribuire, în condițiile în care prima dată fie nu a fost depusă nicio ofertă, fie ofertele au fost respinse.