Liceul ”Alexe Marin” Slatina, proiect european cu școli din 8 țări pentru formarea profesională a elevilor

295

Liceul Tehnologic ”Alexe Marin” Slatina a anunţat  lansarea proiectului Erasmus+ KA202 – Erasmobility Platform (II), 2019-1-ESO1-KA202-063824. Instituţiile partenere sunt din Spania, România, Irlanda, Ţara Galilor, Franţa, Portugalia, Anglia şi Grecia.

Dezvoltarea platformei gratuite Erasmobility cu ajutorul căreia școlile pot efectua schimburi de experiență pentru elevi și profesori din mai multe țări, este ținta principală a noului proiect european în care este implicat și un liceu slătinean, alături de parteneri educaționali din Spania, România, Irlanda, Ţara Galilor, Franţa, Portugalia, Anglia şi Grecia. Proiectul va avea o durată de 27 de luni  și este structurat în trei faze: decembrie 2019 – noiembrie 2020 – îmbunătăţirea platformei Erasmobility, decembrie 2020 – septembrie 2021 – crearea şi distribuirea  de materiale și resurse didactice pentru a facilita mobilitatea elevilor și octombrie 2021 – ianuarie 2022- diseminarea proiectului.

Deja prima reuniune de proiect a avut loc, în Germania, Liceul Alexe Matin Slatina fiind reprezentat de două cadre didactice: Francesca Diaconu, profesor de limba engleză, şi Claudia Luţă, profesor de TIC.

ʺAcest proiect este un instrument perfect pentru a rezolva problemele pe care le ridică proiectele de mobilitate elevi sau cadre didactice KA1 şi pune accent pe plasarea elevilor în familii, pentru o mai bună integrare culturală. În perioada 5-6 decembrie 2019, a avut loc prima reuniune de proiect, în Bremen, Germania. Şcoala gazdă, BBS Osterholz-Scharmbeck, a prezentat sistemul de învăţământ german şi provocările cu care se confruntă în prezent. Pe parcursul celor două zile, participanţii au desfăşurat activităţi de lucru în echipă, la sfârşitul cărora, s-a întocmit o listă cu puncte tari şi puncte slabe ale platformei, aspecte ce urmează să fie îmbunătăţite şi un chestionar ce va fi distribuit printre instituţiile şcolare şi consorţiile din mai multe ţări. De asemenea, s-au pus bazele unui set de reguli privind protecţia datelor, în acord cu GDPR (General Data Protection Regulation). Următoarea reuniune de proiect va avea loc în iunie 2020, în localitatea Xativa, Valencia, Spania.ʺ, explică prof. Diaconu Francesca.

Rezultatele preconizate la finalul proiectului sunt:

– Adaptarea platformei Erasmobility la particularitățile țărilor membre;

– Creşterea gradului de implicare a consorțiilor  în  mobilităţi;

– Includerea în mobilităţi a elevilor proveniţi din medii dezavantajate;

– Îmbunătățirea platformei Erasmobility, astfel încât să fie accesibilă de pe telefoanele mobile și de pe tablete;

– Dezvoltarea unui ghid de utilizare care să ajute centrele de formare profesională să depăşească provocările inițiale întâlnite în schimburile de elevi sau profesori;

– Dezvoltarea unui studiu comparativ al diferitelor sisteme de formare profesională a partenerilor implicați în proiect.