Primele piste de biciclete pe trotuarele Slatinei. Contractul a fost semnat ieri

65

8,32 milioane lei este valoarea totală a proiectului „Modernizarea străzilor pe care circula transportul public si dezvoltarea infrastructurii pietonale in Municipiul Slatina” pentru care ieri edilul municipiului a semnat contractul de finanțare.

Primarul Slatinei, Emil Moț, a semnat ieri contractul de finanțare cu ADR Sud-Vest Oltenia pentru proiectul „Modernizarea străzilor pe care circula transportul public si dezvoltarea infrastructurii pietonale in Municipiul Slatina”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 4. 4,230,956.54 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din fonduri europene (FEDR) și buget de stat, iar 4.090.751,18 lei din bugetul local.

Investiția realizată prin proiect va consta în reabilitarea străzilor Văilor și Vintilă Vodă, astfel:

pe strada Văilor:

  • realizarea unei piste de biciclete cu lățimea de 1.20 m, pistă ce se va continua pe strada Cuza Vodă și va ieși în strada Ecaterina Teodoroiu. Această pistă de biciclete va completa traseul de piste de biciclete ce se va crea prin proiectul ”Realizare infrastructura pentru biciclete”  și este proiectată în același mod pentru a se integra în traseul creat;
  • modernizarea/amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere;
  • lucrări de refacere/modernizare a carosabilului aferent pistei de biciclete (transport nemotorizat);
  • lucrări de refacere/modernizare a carosabilului destinat transportului motorizat.

pe strada Vintilă Vodă:

  • se vor moderniza traseele pietonale prin refacerea/modernizarea trotuarelor existente;
  • modernizarea/amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere;
  • refacerea/modernizarea carosabilul pentru pista de biciclete (transport nemotorizat) prevăzută a se realiza în cadrul proiectului ”Realizare infrastructura pentru biciclete”.
  • refacerea/modernizarea carosabilului aferent transportului motorizat.
  • Pentru îmbunătățirea siguranţei rutiere s-au prevăzut lucrări de semnalizare rutieră, ridicare cămine la cota, ridicare la cotă răsuflători de gaz, geigere.