Primăria Slatina scoate la licitație terenul pentru mall. Se vor crea 600 de locuri de muncă

2389

Primăria Slatina a promis slătinenilor un nou ansamblu multifuncţional pe strada Tunari nr. 1, pe terenul fostei unități militare, iar investițiile pentru transformarea zonei continuă. Administrația municipală va scoate spre concesionare lotul de teren în vederea realizării unui mall.

Proiectul Primăriei Slatina de transformare a terenului de 11,68 ha de pe str. Tunari într-un ansamblu multifuncțional continuă. Până acum au fost realizate: Parcul Tineretului, amenajat pe suprafața de 3,19 ha; unitate de alimentație publică tip Mc Donald’s, pe o suprafață de teren de 3443 mp, concesionată către S.C. Premier Restaurants Romania S.R.L.;  amenajarea unui drum de legătură între strada Tunari și strada Artileriei, pe o suprafață de teren de 3877mp.

Pentru realizarea următoarei investiții- un mall, primăria va concesiona un lot de 62.013mp, la propunerea unui investitor interesat de a realiza pe suprafața de teren de aproximativ 7ha a obiectivului de investiții ”Ansamblu comercial multifuncțional”.

Astfel, terenul va fi scos la licitație, condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească oferta fiind: prețul minim oferit – 7.752.000 euro (prețul minim de pornire a licitației); edificarea centrului comercial pe o suprafață construită de cel puțin 36.000 mp; termen de realizare a investiţiilor – maxim 24 luni de la data obținerii autorizației de construire, iartermenul de obținere a autorizației de construire va fi de cel mult 12 luni de la data încheierii contractului de concesiune; crearea unui număr de cel puţin 600 locuri de muncă, în termen de un an de la finalizarea investiţiilor ce se vor realiza pe terenul concesionat.

Preţul de concesionare se va achita de concesionar în termen de 49 ani, astfel: 30 % din cuantumul redevenței, se va achita la data încheierii contractului de concesiune,  diferența de 70% din cuantumul redevenței, se va achita în termen de 49 de ani, în rate anuale egale.

Obiectivul de investiții ”Ansamblu comercial multifuncțional” presupune construirea unui centru comercial modern, ce va cuprinde: spații de vanzare cu amănuntul, spații de agrement de divertisment și spații de birouri. La nivelul primului etaj se va amenaja o zonă cu unități de fast-food și restaurante ce va avea acces direct la un cinematograf. Construcția se va amenaja pe două nivele cu deschideri largi între etaje, astfel încat centrul comercial să beneficieze de lumină naturală și inter-vizibilitate între nivelele de retail și divertisment. De asemenea, se va amenaja cu destinația de birouri un spațiu în suprafață construită desfășurată de minim 700 mp, destinat funcționării Direcției Generale Economice a Primăriei Municipiului Slatina și se vor construi minin  800 locuri de parcare.  – Centrul comercial va avea orientare spre parcul Aleea Tineretului.

Pe aceeași temă:

Grădiniță și creșă în mall-ul de la Steaua