ISJ Olt și-a desemnat metodiștii. Cele aproape 350 de cadre didactice au fost selectate în urma unui amplu proces ce s-a desfășurat în perioada septembrie-octombrie. Cei selectați vor avea un mandat de 5 ani, cu condiția obținerii unui aviz anual. Formarea corpului metodiștilor are ca scop creșterea calității inspecțiilor școlare din unitățile de învățământ.