Bani din fondul de rezervă al Guvernului pentru o comună din Olt

911

Pentru continuarea lucrărilor la  „DC2A, Ulița Linia Mare – Pielmus – De742-De1723 (Oboga), km 0+000-4+645”, proiect derulat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, Primăria Oboga a primit ajutor financiar de la Guvern. Hotărârea a fost aprobată în ședința de ieri.

Comuna Oboga va primi bani din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019. Hotărârea a fost adoptată ieri și prevede «suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 706 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, şi alocarea acesteia bugetului local al comunei Oboga, județul Olt, pentru finalizarea lucrărilor aferente proiectului „DC2A, Ulița Linia Mare – Pielmus – De742-De1723 (Oboga), km 0+000-4+645”».

Ajutorul financiar este oferit comunei oltene în urma demersurilor făcute de către administrația comunală, Instituția Prefectului –  Județul Olt și Consiliul Judeţean Olt. Administrațiile Oltului au arătat că acest ajutor este necesar în condițiile în care comuna Oboga a semnat în calitate de beneficiar contractul de finanțare pentru proiectul de investiți, iar lucrările au fost inițial efectuate de către o societate comercială, intrată în prezent în insolvență, contractul de execuție lucrări fiind reziliat. “Pentru continuarea lucrărilor, s-a procedat la realizarea unei expertize tehnice, în urma căreia a rezultat o valoare rămasă de efectuat până la finalizarea obiectivului, de 2.716.378,49 lei. A fost derulată o procedură de achiziție pentru restul de executat, în urma căreia a fost semnat un nou contract de execuție lucrări pentru o valoare de 2.712.999,88 lei. Urmare a blocajului financiar cu care se confruntă unitatea administrativ-teritorială Comuna Oboga, și faptul că la nivelul bugetului local nu sunt disponibile fondurile necesare achitării integrale a lucrărilor rămase de efectuat, prin prezentul act normativ se propune alocarea sumei de 706 mii lei, conform solicitării unității administrativ-teritoriale, pentru plata plăților rămase de efectuat în cadrul proiectului de investiții publice de interes local menționat anterior. Se constată astfel faptul că la nivel local, unitatea administrativ-teritorială nu are capacitatea financiară de a susține integral din bugetul local sumele necesare finalizării proiectului de investiții „DC2A, Ulița Linia Mare – Pielmus – De742-De1723 (Oboga), km 0+000-4+645”., se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre.