Primarul Moț lămurește acuzația “amanetării” Slatinei pentru anveloparea blocurilor

178

Acuzat că îndatorează Slatina pe mai mulți ani pentru un  proiect de anvelopare a blocurilor, lăsând “moștenire” după încheierea mandatului o grevare a bugetului, edilul Emil Moț a venit cu lămuriri, explicând prin intermediul unui comunicat de presă că este vorba de un contract cu finanțare multianuală.

Primăria Slatina va încheia un contract – cadru privind anveloparea blocurilor blocurilor, cu o valoare de 252 de milioane de lei, ce va fi atribuit prin licitație deschisă, termenul – limita pentru depunerea ofertelor fiind 11 noiembrie.  Acuzat de un site media că va greva bugetul primăriei pe următorii patru ani, contractul având o valoare mult mi mare decât bugetul anual al primăriei, edilul Moț a venit cu lămuriri. Redăm explicațiile administrației locale:

“În vederea clarificării ultimelor informații speculative cu un puternic, caracter dezinformațional care au luat amploare în mass-media și planează la adresa conducerii Primăriei Municipiului Slatina fiind menite să denigreze în mod intenționat și agresiv activitatea acesteia, dorim să aducem la cunoștința tuturor cetățenilor slătineni și tuturor persoanelor direct interesate de implementarea obiectivului „Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei de la blocurile de locuit din municipiul Slatina” următoarele aspecte:

 În anexa numărul 2 a H.C.L. 88/08.04.2019 referitor la aprobare „Buget local de venituri și cheltuieli” pentru anul 2019; „Aprobare program obiective de investiții” pentru anul 2019 se regăsește obiectivul „Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei de la blocurile de locuit din municipiul Slatina”.

 Acest obiectiv are repartizată prin bugetul aprobat pentru anul 2019 suma de trei milioane (3.000.000) lei reprezentând credite bugetare, și suma de trei sute milioane (300.000.000) lei, reprezentând credite de angajament, acesta fiind un obiectiv multianual.

 „Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei de la blocurile de locuit din municipiul Slatina” este un obiectiv de investiții a cărui procedură de licitație se află în prezent în desfășurare, urmând ca la finalizarea acesteia să se încheie un acord-cadru de lucrări multianual cu o durată de 4 ani.

 În articolul 2 punctele 18 și 19 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, regăsim clar distincția dintre creditul de angajament și creditul bugetar după cum urmează:

  • Art. 2 punctul 18 “credit de angajament-limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exercițiului bugetar în limitele aprobate”.
  • Art. 2 punctul 19 “credit bugetar – suma aprobată prin buget reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare pentru acțiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanța și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni“.

 Așa cum reiese și din definițiile anterior menționate, creditul de angajament de trei sute milioane de lei cuprins în anexa 2 a H.C.L. 88/08.04.2019, este alocat unui obiectiv ce se va derula pe durata a 4 ani de zile și care va cuprinde credite bugetare în limita a trei sute milioane de lei repartizate anual prin bugetul fiecăruia dintre cei 4 ani.

 O primă etapa din acești 4 ani, respectiv suma de trei milioane lei a fost repartizată ca și credit bugetar pentru anul 2019, urmând ca diferența să fie alocată în următorii ani.

 Astfel, U.A.T. municipiul Slatina s-a încadrat în limitele bugetului local de venituri cu repartizarea sumei de trei milioane lei reprezentând credite bugetare pentru obiectivul de investiții mai sus menționat, sumă care reprezintă un procent foarte mic din totalul veniturilor pentru anul 2019 respectiv suma de o sută șaizeci și patru milioane șase sute cincizeci și șapte cincizeci (164.657,50) de mii lei la care se adaugă un excedent de șaizeci și opt milioane o sută patruzeci și unu (68.141) de mii lei și nicidecum o depășire a acestora.

 Menționăm că proiectul de buget local a respectat toate prevederile legale în vigoare fiind de asemenea avizat legal de Instituția Prefectului – Județul Olt”.