40 de ani de învățământ, aniversați de Liceul Tehnologic ”Alexe Marin” Slatina

398

Au trecut patru decenii de când Liceul Tehnologic Alexe Marin, cunoscut sub vechea denumire de IPTAPA, și-a început activitatea la Slatina. La ceas aniversar, conducerea unității de învățământ organizează o manifestare festivă.

Foști și actuali dascăli, elevi și absolvenți, vor celebra împreună 40 de ani de existență a Liceului Tehnologic Alexe Marin Slatina. Evenimentul va fi organizat vineri, 4 octombrie, ora 10.30, în Sala de Festivități a liceului.

Astăzi, liceul slătinean se poate lăuda cu cea mai variată ofertă educaţională de calificare din domeniile: electronică şi automatizări, electric, mecanic, construcţii, instalaţii şi lucrări publice, numeroși tineri învățând aici primele taine ale meseriei pentru a deveni specialiștii de mâine – electricieni, electroniști, sculeri matrițeri, mecanici auto, lăcătuși și tinichigii.

Școala a fost înființată în anul 1979, pe lângă Intreprinderea de Piese Turnate din Aluminiu și Pistoane Auto, S.C. ALTUR S.A. de azi- Școala Profesională nr. 2 IPTAPA. În 1982, a fost înființat Liceul  Industrial nr. 3, Slatina, cheltuielile cu şcoala profesională fiind suportate de către I.P.T.A.P.A. şi I.U.A. (Intreprinderea de Utilaj Alimentar) Slatina.  În perioada 1982-1990 liceul a cunoscut o diversificare a formelor de  învățământ: liceu curs de zi și seral, școală profesională, școală de maiștri, școală postliceală, dar și a specializărilor. Începând cu anul şcolar 1990/1991, Inspectoratul Şcolar al judeţului Olt dispune înfiinţarea Grupului Școlar Industrial de Construcții de Mașini Slatina, iar în 2005 Ministerul Educației și Cercetării a aprobat schimbarea denumirii în Colegiul Tehnic “Alexe Marin”.