354 de candidați, admiși la concursul IȘJ Olt pentru metodiști 2019- 2024

157

Inspectoratul Școlar Județean Olt organizează în această perioadă concurs pentru selecția metodiștilor, pe compartimente/domenii. După orima probă, eliminatorie, au fost admise 354 de cadre didactice. Pe 4 octombrie va fi susținută proba scrisă.

IȘJ Olt a scos la concurs nu mai puțin de 409 posturi de metodiști ai inspectoratului, pentru perioada 2019- 2024, cu condiția revalidării anuale. Metodiștii vor derula activități de: consiliere și asistență pentru cadrele didactice de specialitate din unitățile arondate; inspecțiile pentru înscrierea sau obținerea gradelor didactice, inspecții școlare generale, inspecții de specialitate, inspecții tematice, la solicitarea inspectorului de specialitate/inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane; vor participa la activități pentru care sunt solicitați de către inspectorul de specialitate.

După prima probă, de verificare a îndeplinirii condițiilor obligatorii, etapă eliminatorie, au fost admiși 354 de candidați. Lista persoanelor admise a fost publicată ieri:

https://www.isjolt.ro/wp-content/uploads/2019/09/Rezultate-selectie-metodisti_Etapa.-I.pdf

Până pe 3 octombrie, vor fi verificate portofoliile. Proba scrisă va fi susținută pe 4 octombrie, rezultatele finale ale concursulu fiind publicate pe 10 octombrie.