Profesori de la Liceul Tehnologic „Alexe Marin” Slatina, cursați în 5 țări europene

110

Germania, Italia, Spania, Cehia și România sunt țările unde profesori de la Liceul Tehnologic Alexe Marin Slatina vor fi cursați în cadrul unui proiect cu fonduri europene ce vizează reducerea abandonului școlar. Vineri, profesorii selectați au început activitățile de pregătire lingvistică.

10 profesori de la LT Alexe Marin Slatina au fost selectați în perioada 9 – 13 septembrie pentru beneficia de finanțare europeană în vederea participării la cinci cursuri susținute de furnizori de formare din Uniunea Europeană. Activitatea se desfăşoară în acdrul proiectului Erasmus+ KA1, „Raising teaching quality to reduce early school leaving”, derulat de liceul slătinean în perioada 1 septembrie 2019 – 31 august 2021, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Mobilități de formare a cadrelor didactice, domeniul Educație școlară.

“Proiectul urmăreşte participarea a 10 profesori la cursuri de formare pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile de utilizare a unor metode şi tehnici de predare inovatoare, centrate pe elevi, care să încurajeze rezolvarea sarcinilor din lumea reală şi dezvoltarea competenţelor transversale. Astfel aceştia vor fi capabili sa realizeze o interconexiune rapidă a diferitelor cauze şi consecinţe ale abandonului şcolar timpuriu precum şi însuşirea unor politici, strategii şi măsuri pentru a preveni ESL (early school leaving). Bugetul proiectului este de 20840 de  euro. Printre obiective se numără următoarele: reducerea ratei abandonului şcolar în rândul elevilor LTAM prin creşterea atractivităţii orelor de predare – învăţare – evaluare şi motivarea elevilor de a finaliza cursurile obligatorii, folosind digitalizarea şi metode activ participative şi creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor LTAM prin dezvoltarea competenţelor care să îi ajute să se adapteze la cerinţele pieţii muncii europene actuale. Prin programul Erasmus+ KA1, Liceul Tehnologic „Alexe Marin” întrevede noi oportunităţi de finanţare pentru noi proiecte şi parteneriate transnaţionale prin care să se dezvolte abilităţi şi competenţe ce stimuleaza dezvoltarea socio-profesională, învaţarea pe tot parcursul vieţii şi inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii.”, explică managerul de proiect, prof. Claudia Luță.

Cursurile se vor desfășura în cinci fluxuri, după cum urmează:

  • Fluxul 1 (doi participanți) – cursul “SEL- Social and Emotional Learning” (Globtrain) 13-19 octombrie 2019 Berlin;
  • Fluxul 2 (doi participanți) – cursul “Strategies for improving classroom atmosphere and student motivation in school: A modern Challenge for teachers.”(Cervantes Training) 14-20 martie 2020;
  • Fluxul 3 (doi participanți) – cursul “Cursul “Countering dropout” (Submeet) mai 2020, Vasto, Italia;
  • Fluxul 4 (doi participanți) – cursul“Tackling Early School Leaving (ESL)” (Doreea) 21-25 septembrie 2020 Barcelona, Spania;
  • Fluxul 5 (doi participanți) – cursul “Going Digital in an Innovative Classroom”(ITC – International TEFL Certificate) 5-9 octombrie 2020 Praga, Cehia.

Profesorii participanți realizează în această perioadă activități de pregătire lingvistică (engleză) cu durata de 20 ore.