Adeverința de non-violator, eliberată la birourile de cazier judiciar din Slatina și la polițiile orășenești. 56 de olteni au obținut certificatul de integritate

248

Toţi salariații care lucrează în Învăţământ, Sănătate şi Protecţie socială trebuie să prezinte la serviciu un certificat de integritate care să arate că nu sunt în Registrul infractorilor sexuali. Acesta se poate obține de la orice unitate de poliție în care funcționează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar.

Orice oltean angajat la stat în Învăţământ, Sănătate şi Protecţie socială poate obține propriul certificat de integritate comportamentală în aceleași condiții în care poate obține certificatul de cazier judiciar.

„Cererea tip pentru obținerea adeverinței care poate face obiectul registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor se depune de către persoana fizică, personal sau prin împuterniciţi, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt – ghişeul de eliberare certificate de cazier judiciar, din Slatina, strada Horia, nr. 5 și la polițiile Balș, Caracal, Corabia, Drăgănești-Olt, Piatra Olt, Potcoava și Scornicești. Cererea va fi însoțită de un act de identitate aflat în termen de valabilitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă).”, explică purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Cristian Grigorescu.

Până acum, 56 de olteni au obținut această adeverință. Ea este valabilă 6 luni, de la data eliberării

Termenele în care puteți intra în posesia adeverinței de non-violator diferă. Astfel, pentru cererile depuse la sediul I.P.J. Olt – adeverința se eliberează în 3 zile dacă cererea se depune la locul de naștere sau domiciliu/ reşedinţă/flotant, după caz, iar persoana fizică nu este cunoscută cu menţiuni în evidenţe și în cel mult 30 zile, dacă cererea se depune la locul de domiciliu, iar persoana fizică este cunoscută cu menţiuni în evidenţe. Pentru cererile depuse la subunități – adeverința se eliberează în 15 zile dacă cererea se depune la locul de naștere sau domiciliu/ reşedinţă/flotant, după caz, iar persoana fizică nu este cunoscută cu menţiuni în evidenţe și în cel mult 30 zile, dacă cererea se depune la locul de domiciliu, iar persoana fizică este cunoscută cu menţiuni în evidenţe.