Două profesoare din Slatina, desemnate „Creatori de educație”. Ministerul Educației le premiază pentru bune practici în învățământ

6516

Două cadre didactice din Olt, ambele de la Școala Gimnazială „George Poboran” Slatina, au câștigat selecția națională de bune practici în educație, nivelurile primar și gimnazial – „Creatori de educație”, ediția 2019.

Ministerul Educației a desemnat ieri premianții selecției naționale „Creatori de educație”, campanie prin care și-a propus să descopere și să promoveze acei învățători și profesori care au o contribuție remarcabilă în creșterea atractivității școlii, insuflându-le elevilor bucuria de a învăța, de a înțelege și descoperi lumea în trăim. Sunt considerate realizatori de bune practici în educație cadrele didactice care: aplică în mod creativ și inovativ programele școlare la nivel primar/gimnazial și care generează progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează; folosesc metode și strategii didactice interactive/inovative pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie; adaptează demersul didactic creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial; utilizează eficient/generează resurse educaționale deschise; facilitează accesul la educație pentru copii din medii defavorizate prin crearea unui mediu școlar incluziv și care reușesc să reducă riscul de eșec școlar.

Procedura de selecție a fost derulată în perioada 13 iulie – 9 septembrie.

Din cele 40 de premii stabilite de comisia tehnică, două vor ajunge în Olt.

Printre cei 20 de câștigători ai selecției naționale de bune practici în învățământul primar se numără și IACOB SORINA, profesor la Școala Gimnazială „George Poboran” Slatina, cu proiectul “Micii antreprenori”. Activitatea a constat în însușirea deprinderilor de a lucra cu banii, s-a desfășurat în mai multe etape: trocul (împărțiți în patru echipe, copiii au făcut pizza, pentru care au obținut ingredientele prin schimb de produse); joc de rol: Comercianți și clienți; punerea în schemă a unui împrumut la bancă; concurența micilor antreprenori; târgul de limonadă și brioșe, în sala de clasă; câștigul din munca depusă în activitatea de anteprenoriat a fost investit într-un context real, la o librărie și o florărie. Elevii de la clasa învățătoarei Sorina Iacob au aflat astfel cum să-și gestioneze resursele financiare cât mai corect.

Și în grupa câștigătorilor selecției naționale de bune practici în învățământul gimnazial se numără un profesor oltean: VLAD EUGENIA IOANA, tot de la Școala Gimnazială „George Poboran” Slatina, cu proiectul “ȘCOALA DE VARĂ ÎN STIL NONFORMAL”. Proiectul a avut la bază metode moderne de educație nonformală: cafenea publică, open space, photo voice, expoziție vie, iar elevii au lucrat pe grupe, urmărindu-se cooperarea, colaborarea, empatia, încurajarea lucrului pe echipe. Activitatea a fost organizată interdisciplinar, fiind îmbinate limba română, limba engleză, pictura, muzica, biologia, fapt ce i-a impresionat pe elevi când au primit sarcinile de lucru interactive, atractive și inedite. Mai mult, activitatea a susținut implicarea elevilor din grupuri vulnerabile: elevi în plasament, elevi din familii monoparentale, cu părinți plecați în străinătate, elevi aflați în pragul de abandon școlar, elevi cu CES, etc. pentru a susține mișcarea integraționistă, stimularea implicării elevilor la viața școlii/comunității, deoarece aceste categorii de elevi aflate în pericol de excludere au nevoie de activități de implicare activă, de creare a unor legături pentru a-i stimula să se implice activ.

“Pentru faptul că inovează în procesul de predare-învățare, sporind valoarea actului didactic, și implicit, atractivitatea școlii pentru elevi, câștigătorii vor fi recompensați de către Ministerul Educației Naționale, în cadrul unei gale de premiere, dar și promovați public, astfel încât educația de calitate să beneficieze de cât mai multe repere.”, a transmis ministerul de resort.