Angajări la Primăria Slatina

496

Primăria Slatina a scos la concurs în această perioadă 4 posturi publice de execuție, dintre care trei destinate debutanților, și un post bde conducere.

Administrația municipiului Slatina recrutează personal pentru ocuparea funcțiilor de: inspector debutant – Serviciul Îndrumare Asociație de Proprietari, consilier superior – Biroul Contabilitate, inspector debutant – Compartimentul Relații cu Publicul și inspector debutant -Compartimentul Autorizații.

Pentru postul de consilier superior se cer studii universitare de licență în științe economice și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 7 ani, iar pentru posturile de inspectori debutanți se cer doar studii superioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 septembrie – termenul limită pentru depunerea dosarelor, 8 octombrie – proba scrisă, 10 octombrie – proba interviu.

Totodată, instituția mai are scos la concurs și postul de director general adjunct – Direcția Generală Economică. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licența în științe economice, studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, precum și o vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 septembrie – termenul limită pentru depunerea dosarelor, 1 octombrie – proba scrisă, 3 octombrie -proba interviu.