150 de dispoziții de primar și 60 de hotărâri de consiliu, ILEGALE. Unele au ajuns în instanță

396

Prefectura Olt a depistat numeroase dispoziții emise de la începutul anului de primari din județ, precum și hotărâri ale consiliilor locale, cu încălcarea legii. Majoritatea actelor administrative au fost modificate sau revocate, însă sunt și 4 cazuri în care s-a ajuns în instanță.

Printre atribuțiile ce-i revin reprezentantului Guvernului în teritoriu se numără și cea de verificare a legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi atacarea actelor pe care le consideră ilegale. În prima jumătate a acestui an, la nivelul Prefecturii Olt s-au înregistrat zeci de mii de acte transmise de autorităţile administraţiei publice: hotărâri ale Consiliului Județean – 105; hotărâri ale consiliilor locale – 3176; dipoziții ale președintelui Consiliului Județean – 159; dispoziții ale primarilor – 15858.

Dintre acestea, sunt și numeroase acte pentru care s-a constatat că se încalcă legea. Dacă în ceea ce privește Consiliul Județean Olt numărul hotărârilor aleșilor județeni și dispozițiilor președintelui depistate ilegale este zero, la administrațiile locale au fost depistate 60 de HCL și 150 de dispoziții ale edililor.

Din cele 60 de hotărâri ale consiliilor locale, 47 au fost modificate/revocate, 2 au fost menținute iar 11 se află în analiză. Cele 2 acte menținute au fost atacate la instanța de contencios administrativ. Din cele 150 de dispoziții ale primarilor, 122 au fost modificate/revocate, 2 au fost menținute iar 26 se află în analiză. Cele 2 acte menținute au fost atacte la instanța de contencios administrativ.”, transmite Angela Nicolae, prefectul județului Olt.

Actele ajunse în instanță, fiind declanşate procedura prealabilă sau atacarea în contencios administrativ nu respectă prevederile legale privind: salarizarea personalului plătit din fonduri publice; concesionare/închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public ori privat; normele de tehnică legislativă; inventarierea domeniului public ori privat; finanțele publice locale.

Unul dintre actele ajunse pe rolul Tribunalului Olt se referă la anularea unei decizii a primarului municipiului Caracal privindu-l pe viceprimarul Octavian Stănescu, celelalte acte fiind emise de administrațiile locale Baldovinești, Șopârlița și Slatina.