Profesor de sport din Olt- 10 pe linie la DEFINITIVAT

1299

Au fost publicate rezultatele examenului de definitivat atât la proba scrisă, cât și nota finală de examen. În Olt, un singur candidat a obținut media 10.

79 de candidați au susținut examenul național de definitivat în învățământ, concurs ce le dă dreptul debutanților la catedră să urmeze o carieră în acest domeniu. Promovații vor dobândi dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, depășind stadiul de debutant şi având apoi dreptul de a deveni titular şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.

Majoritatea candidaților au obținut calificativul Foarte Bine, note de 10 la inspecții și de portofoliu, piatra de încercare dând-o proba scrisă. Astăzi au fost publicate rezultatele obbâinute la proba scrisă și nota finală de examen. Cea mai mare medie-10, după ce a obținut note maxime la toate probele, a fost obținută de Cosmin Ene, profesor de educație fizică și sport, în timp ce cea mai mică – 4.40 (nota 2.00 la proba scrisă) de un profesor de educație muzicală și studii muzicale.

Rezultatele pot fi consultate aici:

DEFINITIVAT-2019_Rezultate-proba-scrisa