Arendarea pe minimum 7 ani, pentru toată perioada necesară recoltării roadelor, susținută de deputații de Olt Marius Iancu și Alexandru Stănescu

379

Deputații PSD de Olt Marius Iancu și Alexandru Stănescu se numără printre coinițiatorii unei propuneri legislative pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil, în sensul neîngrădirii dreptului de a investi celui care beneficiază de un contract de arendă, prin stabilirea unei perioade de contract minime mai mari.

 “Durata arendării este de minimum 7 ani și se consideră a fi făcută pentru toată perioada necesară recoltării fructelor pe care bunul agricol urmează să le producă în anul agricol în care se încheie contractul … Subarondarea totală sau parțială este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute, cu excepția schimbului de folosință a terenului … În cazul decesului arendatorului, moștenitorii sunt obligați să mențină contractul de arendare pe durata încheiată cu arendașul”, sunt prevederile legislative referitoare la arendare prevăzute într-o prupunere legislativă susținută și de aleșii Oltului, Alexandru Stănescu și Marius Iancu.

Propunerea a fost înaintată la Senat și prezentată în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor pe 24 iunie.

În acest moment, nu avem o lege a arendei, aceasta fiind abrogată de Codul civil care reglementează relația dintre arendaș și arendator. Dacă vechea lege prevedea o perioadă minimă de contract de 5 ani, Codul civil nu prevede perioadă nimimă, venind astfel în avantajul fondurilor de investiții și în dezavantajul investitorilor. Mai mult, actuala legislație prevede că proprietarii de teren pot vinde oricând, arendașul primind o notificare scrisă, acest lucru ducând de multe ori la pierderea obiectului muncii pentru fermieri.