Start orelor de curs pentru formarea GRATUITĂ a 55.000 de profesori. În Olt, cursuri predate în trei locații

409

Partener în proiectul Ministerului Educației  privind cursarea gratuită a 55.000 de profesori, Casa Corpului Didactic Olt va da luna viitoare startul activităților suport pentru desfășurarea formării cadrelor didactice din învățământul primar, activitatea de formare  urmând a începe pe 2 septembrie. În județul nostru, profesorii vor urma cursurile în trei locații.

Zeci de mii de cadre didactice vor beneficia de un program de formare profesională gratuit, cursurile urmând a fi demarate la începutul lunii septembrie. După etapele de selecție a formatorilor și acreditare a locațiilor, Ministerul Educației a anunțat că pe 19 august va demara activitățile suport în vederea asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea formării cadrelor didactice din învățământul primar. Astfel, activitatea de formare  se va desfășura începând cu 2 septembrie până la 30 octombrie. Cursul are durata de 120 ore, blended – learning, având alocate 30 de credite profesionale transferabile. Pentru cursarea profesorilor din Olt, au fost acreditate trei centre:  CCD Olt- la Slatina,  Liceul Tehnologic Constantin Filipescu- Caracal și Școala Gimnazială Mihai Eminescu- Corabia. În urma selecției, experți formare vor fi: Adriana Ioniță și Adina Pleșea- matematică, Florina Georgescu- biologie și Elena Săraru- ciclul primar.

Casa Corpului Didactic Olt este partener în proiectul ministerului pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Proiectul CRED este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și vizează reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare. 55.000 de profesori vor fi trimiși de minister la cursuri de formare profesională, dintre care 15.000 de profesori din învățământul primar și 40.000 din cel gimnazial, dar și 6000 de directori și directori adjuncți care-și desfășoară activitatea pe nivelul de învățământ primar. Aceștia vor face cursuri pentru a preda în conformitate cu noile planuri-cadru și programe școlare aferente celor două cicluri de învățământ- învăţământul preuniversitar primar şi gimnazial.

Programele de formare sunt gratuite, profesorii urmând să primească o subvenție de 600 de lei, pentru transport și mâncare. Suplimentar, pentru cadrele didactice generatoare de bune practici vor fi acordate 150 de premii.