Societățile de transport și distribuție energie electrică, întâi informate, apoi verificate de inspectorii de muncă

123

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt demarează acțiunea de conștientizare a angajatorilor din domeniul transportului și distribuției energiei electrice în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă a salariaților, urmând ca din septembrie să demareze acțiunile de control.

În perioada iulie – noiembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt va desfașura acțiunea de control pentru verificarea modului în care angajatorii care desfășoară activități de transport și distribuție energie electrică repectă măsurile legale în domeniul sănătății și securității la lucrările de mentenanță sau la intervențiile ocazionale.

„Acțiunea se va desfășura în doua etape, începând cu informarea partenerilor sociali din județ care prestează activitate în domeniul transportului și distribuției energiei electrice privind modul de derulare a acțiunii și tematica abordată, respectiv verificarea prin acțiuni de control la angajatori a modului de implementare a prevederilor legale care au făcut obiectul acțiunii”, informează Cristian Ungureanu, inspector șef ITM Olt.

Astfel, sedințele de conștientizare se vor desfășura în perioada iulie – august, iar acţiunile de control și de verificare a măsurilor dispuse se vor desfășura în perioada septembrie – noiembrie.