Primăria Slatina vinde prin licitație două terenuri de casă pe str. Banului

484

Primăria Slatina  va scoate la vânzare, prin licitație publică, două loturi de teren situate pe strada Banului. Cumpărătorii trebuie să le achiziționeze în vederea construirii de locuințe, plata putând fi făcută și în rate.

Două terenuri, fiecare cu suprafața de 268mp, situate în intravilanul municipiului Slatina, strada Banului, în zona de locuințe individuale cu regim de înălțime P + 2E, zona A de impozitare, vor fi scoase la vânzare prin licitație publică în vederea construirii de locuinţe. La Direcției Administrare Patrimoniu a Primăriei Slatina au fost deja înregistrate solicitări de cumpărare.

Potrivit raportului de evaluare, loturile au fost evaluate la prețuri egale: 10.000 euro, echivalentul a 47.000 lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR la data evaluării. Cumpărătorii pot achita contravaloarea în una din variantele:

  1. integral, la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, plata urmând a se face în lei, în funcţie de raportul leu /euro comunicat de B.N.R. la data plăţii
  2. în rate: avans -20 % din valoarea totală adjudecată la licitaţie, se va achita la încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică; diferența de 80% din valoarea totală adjudecată la licitaţie, se va achita în termen de cinci ani; sau în rate trimestriale egale, începând cu trimestrul imediat următor celui în care s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare, termenul scadent fiind data de 30 a ultimei luni a fiecărui trimestru.