CCD Olt caută formatori pentru noul an școlar şi selectează 20 de cursuri de formare

871

Începând cu data de 18 iunie, cadrele didactice care îndeplinesc criteriile impuse de Casa Corpului Didactic Olt, se pot înscrie pentru a deveni formatori pentru colegii care vor urma programe de formare în noul an școlar. De asemenea, se face și selecția programelor de formare.

CCD Olt a lansat azi apelul de selecție formatori pentru anul școlar 2019- 2020, în vederea constituirii corpului de formatori și elaborării Ofertei de formare pentru viitorul an școlar „În acest scop, sunt invitate să participe la selecție cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Olt care îndeplinesc condițiile din Apel”, anunță CCD Olt.

Cadrele didactice interesate sunt așteptate să depună dosarele la secretariatul CCD, în perioada 18- 28 iunie, acestea urmând a fi evaluate până pe data de 3 iulie. Rezultatele se vor afișa la sediul unității și pe site-ul acesteia, până la data de 5 iulie.

Pentru a se înscrie, un viitor formator al Casei profesorilor olteni trebuie să îndeplinească mai multe condiții: să fie cadru didactic din învățământul preuniversitar, cu studii universitare cu diplomă de licență și/sau master; are vechime în învățământ de cel puțin 6 ani; are cel puțin gradul didactic II; deține un certificat de formator recunoscut de Ministerul Educației Naționale; dovedește expertiză pe domeniul programului propus (competențe dobândite prin formare inițială și/sau formare continuă relevantă, lucrări publicate, participare la conferințe, dovedită cu CV și documente justificative); are abilități de utilizare a calculatorului dovedite prin parcurgerea unui program de formare ECDL, E-learnig); are disponibilitatea de a lucra, conform solicitărilor CCD Olt; manifestă disponibilitatea de a se deplasa cu resurse proprii la locațiile de formare din județul Olt.

Vor fi selectate, totodată, și un număr de 20 de cursuri de formare, CCD informând că în urma aplicării chestionarului, nevoia de formare a cadrelor didactice, directori / directori adjuncți și personal didactic auxiliar din județul Olt se orientează spre participarea la cursuri privind programe de formare referitoare la: absenteism și abandon școlar; proiecte școlare de educație interculturală; managementul proiectelor cu finanțare europeană; tehnici de comunicare educațională; pentru mediul rural; managementul conflictelor în clasa de elevi; managementul organizației școlare; consilierea copiilor și părinților; predarea inovativă utilizând TIC și noile tehnologii; stimularea motivației școlare; pentru contabilitate (EDUSAL), secretariat (REVISAL, Arhivare).