Elevii rromi din județ, așteptați să se înscrie la liceu pe locurile speciale

82

Elevii de etnie rromă, absolvenți de gimnaziu, au la dispoziție locuri speciale alocate fără repartizare computerizată. Înscrierile se fac în această săptămână, urmând ca repartizarea candidaților romi să se realizeze, în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a publicat Ghidul absolventului de clasa a VIII- admiterea în învăţământul liceal de stat, profesional de stat şi dual pentru viitorul an şcolar. Cei interesaţi pot găsi calendarul admiterii, instituţiile de învăţământ din judeţ care şcolarizează, planuri de şcolarizare şi chiar fişe de înscriere. Detalii privind admiterea sunt oferite și elevilor de etnie rromă din județ care doresc să-și continue studiile la liceu profitând de avantajul locurilor speciale- în limita a 1-2 locuri/clasă, peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2019- 2020.

Candidații de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru ei trebuie să depună în perioada 10- 14 iunie un dosar de înscriere care să cuprindă: cererea de înscriere (specificând doar opțiunea pentru liceu) fără a preciza unitatea școlară pe care doresc să o urmeze, fișa de înscriere, anexa la fișa de înscriere pentru candidații care au susținut și au promovat probele de verificare a aptitudinilor și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă, copie după cartea de identitate /certificatul de naștere în copie legalizată, recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor, adeverință de la unitatea școlară de proveniență cu media generală a claselor V-VIII și media de admitere, foaia matricolă pentru clasele I – VIII, fișa medicală. În mod excepțional, cererile de înscriere se mai pot depune până pe data de 28 iunie, cu avizul președintelui comisiei județene de admitere.

Repartizarea candidaților romi se realizează, în ședință publică, pe 10 iulie, ora 9.30, la Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opțiunilor exprimate.