539 de candidați în Olt la Titularizarea 2019. Proba scrisă se susține la „Minulescu” și „Titulescu” Slatina

324

Pe 17 iulie, 539 de olteni care țintesc posturi titularizabile la catedră ce s-au înscris la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar sesiunea 2019 vor susține proba scrisă.  Titularizarea se va susține la 42 de discipline.

Inspectoratul Școlar Județean Olt a stabilit arondarea discipinelor la centrele organizate în județ pentru susținerea probei scrise a examenului de titularizare din acest an. Candidații înscriși sunt așteptați pe 17 iulie la două centre: centrul 1- Colegiul Național Ion Minulescu Slatina- 314 candidați pentru 26 de discipline de concurs și centrul 2- Liceul Teoretic Nicolae Titulescu Slatina- 225 candidați pentru 16 discipline. Cei mai mulți candidați înscriși la o disciplină sunt: 108 pentru educatori (limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activității instructiv- educative în grădinița de copii); 93- învățători (limba și literatura română, elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învățământul primar); 56- limba și literatura română; 55- educație fizică și sport.

În Olt sunt înscriși nu mai puțin de 539 candidați, pe 42 de discipline. Lista posturilor/catedrelor vacante titularizabile pentru concurs poate fi accesată AICI:

http://titularizare.edu.ro/2019/generated/files/j/index.html#OT

Sesiunea 2019 de titularizare se va încheia pe 27 septembrie prin transmiterea la ministerul de resort a situației globale privind repartizarea candidaților pe posturile didactice/catedrele vacante/ rezervate.