LISTA/ 49 de tabere GRATUITE prin direcțiile de sport și tineret și 8 tematice

1592

Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, organizează tabere naţionale și tematice pentru copii şi tineri, în centrele de agrement/bazele turistice ale ministerului, pe perioada vacanței de vară 2019. Elevii olteni interesați se pot înscrie cu două săptămâni înainte de organizarea taberei dorite.

Anul acesta, Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat pentru vacanța de vară 49 de tabere naționale, gratuite pentru elevii claselor V-XII, costul privind cazarea, masa şi serviciile şi materialele folosite pentru activitățile educativ-recreative (inclusiv serviciile de transport dacă se impun activități externe aferente tematicii taberei) fiind suportate de către MTS, participanții achita doar contravaloarea transportului dus-întors de la localitatea de domiciliu până la centrul de agrement și retur, la care se daugă 8 tabere tematice destinate elevilor claselor I-XII, pentru care MTS va suporta doar cheltuielile aferente serviciilor și materialelor folosite pentru activități, iar participanții vor achita contravaloarea serviciilor de cazare, masă și asistență medicală (dacă este cazul), conform prețului din oferta turistică a Direcției Județene pentru Sport și Tineret organizatoare, precum și cheltuielile de transport de la localitatea de domiciliu până la centrul de agrement și retur.

Taberele naționale cuprind activități educativ – recreative și cultural – vocaționale (activități de educație non-formală, voluntariat, educație civică, implicare socială, activități de informare,  consiliere și educație pentru dezvoltarea personală a tinerilor și creșterea gradului de participare activă la viața publică, activități de pictură, dans, teatru sau alte activități cultural-artistice, etc.), iar taberele tematice cuprind activități cultural – vocaționale (activități de pictură, dans, teatru sau alte activități cultural-artistice).

Aplicanţii trebuie: să fie elevi cuprinşi într-o formă de învăţământ; să aibă vârsta de până la 20 de ani; să fie cetăţeni români cu domiciliul în România; să fie apţi din punct de vedere medical; să aibă acordul scris al părinţilor, în vederea participării la tabără (în cazul minorilor); să nu mai fi participat în nicio altă tabără organizată de Ministerul Tineretului și Sportului sau de DJST/DSTMB în anul 2019.

CRITERII DE SELECŢIE ŞI GRILA DE PUNCTARE:

  • implicarea aplicantului în acţiuni ce sunt cuprinse în tema proiectului sau similare – dovedită prin adeverinţe, diplome, contracte de voluntariat -20 pct.
  • tineri din mediul rural – dovedit prin acte de identitate- 20 pct.
  • scrisoare de intenţie (formular anexat)- 20 pct.
  • elevi participanţi la olimpiadele şcolare, clasaţi pe locurile I – III, la fazele naţionale şi internaţionale – dovada constând în diplome- 20 pct.
  • dovezi ale cunoştinţelor, abilităților şi competenţelor în domeniu – 20 pct.

Vor fi selectaţi doar candidaţii care cumulează minimum 50 de puncte conform grilei de punctare.

În funcșie de aptitudini, zonă sau perioada dorită, elevii pot alege tabăra dorită, detalii despre fiecare fiind oferite pe paginile DJST-urilor organizatoare.