Liceul „Petre S. Aurelian” revine la denumirea de Liceu Economic

2319

Toamna trecută, fostul Colegiu Economic „PS Aurelian” Slatina și-a pierdut titulatura de colegiu, dar și pe cea de „economic”, devenind Liceul Tehnologic. Luna trecută, Consiliul de Administrație al liceului a hotărât remodificarea denumirii în Liceul Economic, solicitând și aleșilor locali să aprobe schimbarea.

Anul trecut, 8 din cele 10 colegii din județul Olt și-au pierdut titulatura revenind la cea de liceu. Totul în urma unui ordin al ministrului Educației în urma evaluărilor făcute cu privire la respectarea unor criterii ce țin, în primul rând, de vechimea unităților de învățământ, dar și de rata promovabilității înregistrate în ultimii ani. Astfel, Colegiul Economic „Petre S. Aurelian” a devenit Liceul Tehnologic „Petre S. Aurelian”. Luna trecută, conducerea liceului a hotărât revenirea la denumirea de Economic, dat fiind profilul sub care este cunoscut, solicitând aleșilor locali schimbarea denumirii.

Istoria învățământului economic în Slatina începe în 1922, prin fondarea Școlii Elementare de Comerț, ce devine în 1936 Liceul Comercial N.Titulescu. În urma desființării acestuia în 1948, ca urmare a reformei învățământului, până în 1997 secţia economică a funcţionat în cadrul Colegiului Naţional „Radu Greceanu” Slatina, iar în 1998 a apărut actualul liceu prin asocierea Grupului Școlar Economic Administrativ cu Grupul Școlar Industrie Ușoară, purtând din anul 2000 numele de Colegiul Economic Petre S. Aurelian.

Petre S. AURELIAN, năsut la Slatina, este una din figurile cele mai proeminente ale României de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, care și-a lăsat amprenta în plan economic și politic și, de asemenea, un pionier al științei și învățământului românesc- economist, agronom, gazetar, autor de manuale școlare, fondator de  reviste, ministru în mai multe rânduri, membru al Academiei Române și Președinte  al acesteia, adept și promotor al protecționismului invenției românești.