Școala Titulescu din Caracal, gazdă pentru elevi din Italia, Grecia, Turcia și Slovenia într-un proiect Erasmus+

519

În aceste zile, Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal găzduiește cea de-a 3-a mobilitate în cadrul proiectului Erasmus+ „Spiritul Responsabilității pentru Mediu”.

Elevi din Italia, Grecia, Turcia și Slovenia participă în perioada 13- 18 mai, în cadrul unui proiect Erasmus+, la schimbul de bune practici referitoare la mediul înconjurător, aceasta incluzând schimburi de experiență între școli, între elevi și profesori și realizarea de activități comune, având ca scop păstrarea unui mediu curat și sănătos, gazdă fiind Școala Gmnazială „Nicolae Titulescu” Caracal.

Proiect ERASMUS + „The Spirit of responsability for environment” 2018-2020 a debutat în septembrie 2018 și se va derula pe o perioadă de 2 ani de zile. Școala coordonatoare a proiectului este Instituto Comprensivo Statale ”Falcone Borsellino”, Bardolino, Italia, parteneriatul strategic cuprinzând cinci parteneri: România, Italia, Grecia, Turcia, Slovenia. Din România, parteneri în proiet este școala caracaleană. Prima mobilitate a avut loc Italia, cea de-a doua în Grecia, unde au fost și elevi și cadre didactice de la Titulescu Caracal, iar acum a venit rândul românilor să primească oaspeți.

Echipa de proiect a școlii este formată din 10 cadre didactice și coordonată de prof. Gherasim Claudia Gabriela.

Elevii din cele patru țări au vizitat școala, au participat la activitățile de la clasă, au vizitat obiective din Caracal și Corabia și au fost surprinși cu un program artistic în care au fost evidențiate valori culturale locale și naționale.

Activitățile derulate ărin intermediul proiectului ur,ăresc schimbul de idei, cunoașterea diverselor aspecte ale sistemelor de educație din țările partenere, realizarea sarcinilor comune și lărgirea orizontului cultural și educațional.