Patronii olteni, informați de ITM despre respectarea legislației privind ucenicia la locul de muncă

70

Începând cu data de 15 aprilie și până la finele acestei luni, se desfășoară “Acțiunea de informare și conștientizare cu privire la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului la locul de muncă pentru absolvenții de învătământ superior și internshipul”.

ITM Olt desfășoară în această perioadă o campanie de informare a reprezentanților societăților din județ cu privire la aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă,  efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul. În acest sens, ieri, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt, a fost organizată o întâlnire cu reprezentanți ai angajatorilor, lucrători desemnaţi pentru a se ocupa de activităţile de personal, reprezentanţi ai partenerilor sociali, precum şi alte persoane interesate.

Obiectivele acțiunii de informare si conștientizare sunt: îndrumarea entităților care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă,  efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul; informarea entităților care au calitatea de angajatori în ceea ce privește dezvoltarea carierei și a procesului de formare profesională continuă și respectiv la locul de muncă; asigurarea tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii; facilitarea integrării sociale a persoanelor interesate, cu vârsta peste 16 ani, în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii.