Începe înscriere/reînscrierea copiilor la grădiniță

79

Copiii care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2019-2020 se pot reînscrie începând cu data de 6 mai, iar înscrierea copiilor nou-veniţi se va realiza începând cu data de 21 mai.

Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, derularea la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ a etapelor de reînscriere a copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi înscrierea copiilor nou-veniţi. Reînscrierile vor începe în data de 6 mai, iar înscrierile se vor realiza începând cu data de 21 mai.

Potrivit unui comunicat al ministeruluu, orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi, eventual, pe site-urile inspectoratelor şcolare.

La grădinițele unde numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 18 mai) vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

În Olt, funcționează circa 350 de grădinițe, iar numărul preșcolarilor cu frecvență regulată este de aproape 17.500.