Senator Siminica Mirea: centrele de excelență vor avea dreptul de a accesa proiecte şi programe cu finanţare europeană

97
Siminica Mirea

Aflate în subordinea inspectoratelor școlare, centrele de excelență vor deveni unități conexe ale MEN, fiind astfel așezate în simetrie cu centrul judeţean de resurse educaţionale, casa corpului didactic sau palatele și cluburile elevilor.

Au trecut 7 ani de la înființarea centrelor de excelență, iar acestea nu funcționează decât în câteva județe, printre care și Oltul. Considerând că lipsa finanțării este cauza, parlamentarii le-au mai acordat o nouă șansă. Care este aceasta și în ce constă independența financiară a acestei instituții de învățământ destinată elevilor de elită, a dezvăluit senatorul de Olt Siminica Mirea, care a susținut proiectul legislativ pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale.

“Centrele judeţene de excelenţă vor fi înfiinţate prin Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi vor deveni unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale. Prin aceasta, centrele de excelenţă vor avea dreptul de a accesa proiecte şi programe cu finanţare europeană, individual de Inspectoratele Şcolare Judeţene”, a anunâat senatorul de Olt.

Aceste centre elaborează strategii de identificare şi selecţie a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanţă pe discipline, arii curriculare sau domenii ştiinţifice, artistice, tehnice, asigură pregătirea acestor grupe, dezvoltă programe proprii de cercetare didactică şi organizează conferinţe pe tema activităţilor specifice centrului respectiv.

În Olt, sediul Centrului de Excelență se află în cadrul Şcolii Gimnaziale „Ştefan Protopopescu” Slatina (sediul propriu fiind în construcție în aceeași zonă) și funcţionează sub directa coordonare a Inspectoratului Școlar Județean Olt. Înfiinţat prin ordin de ministru în 2012, centrul de excelenţă instruieşte elevii care doresc să obţină performanţă, aceştia fiind selectaţi în urma unui concurs. Pregătirea geniilor se face la Slatina, Corabia, Caracal, Balş şi Drăgăneşti.