Echipă mobilă și în Slatina pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

312

Slatina se va alinia altor administrații lcoale care va avea echipă mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. Aceasta va fi coordonată de Direcția de Asistență Socială a primăriei.

Cu 4 membri reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Slatina și unul de la Poliția Locală Slatina, în capitala județului va lua ființă o echipă mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. Componența va fi supusă aprobării consilierilor locali și va putea fi extinsă și cu reprezentanţi ai diferitelor culte religioase reprezentative pe plan local, reprezentanţi ai unor asociaţii sau fundaţii cu activitate relevantă în domeniul violenţei domestice, egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, sprijinului umanitar, acţiunilor în domeniul caritabil, cu care au fost încheiate acorduri de parteneriat/convenţii, voluntari.

Potrivit proiectului de hotărâre aflat azi la comisiile Cosniliului Local, „Transportul membrilor echipei mobile și în cazuri excepționale, al victimei care necesită îngrijiri medicale de urgenţă la unitatea sanitară cea mai apropiată, se realizează cu mijloace de transport ale Poliției locale Slatina, care asigură securitatea victimei si a echipei mobile”.

Potrivit legii, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să ia măsurile necesare pentru prevenirea violenţe domestice şi pentru preîntâmpinarea unor situaţii de încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei domestice. Iar potrivit prevederilor art.1 din OMMJS nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, intervenția de urgență în cazurile de violență domestică se realizează de către echipa mobilă alcătuită din reprezentanți ai serviciului public de asistență socială.

Conform prevederilor Ordinului nr. 2525/2018 echipa mobilă are următoarele atribuţii:

 1. verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) – 112;
 2. realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice (model prevăzut în anexa Ordinului nr. 2525/2018);
 3. acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice;
 4. sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora;
 5. informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;
 6. asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora;
 7. colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor (în cazul municipiului Slatina serviciile de asistența comunitară se acordă tot prin intermediul Direcției de asistență socială Slatina)
 8. realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în:
 9. transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112;
 10. sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie;
 11. orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi, după caz, pentru agresori;
 12. intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenţial.