10 etape de deratizare, dezinsecție și tratamente fitosanitare în acest an, în Slatina. Activitatea începe în aprilie

421

Începând cu luna aprilie, în Slatina se dă startul acțiunilor de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare. Acestea vor fi realizate în 10 etape, pe parcursul anului, până în octombrie.

Aprilie- octombrie este calendarul activității de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare din Municipiul Slatina pentru acets an. Graficul de execuție propus de societatea concesionară a serviciului, Coral Impex, va fi supus aprobării aleșilor locali în următoarea ședință a Consiliului Local. Acesta prevede: trei etape de deratizare- aprilie, iulie și octombrie; trei etape pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare- mai, iunie și iulie; patru etape pentru dezinsecție- iunie, iulie, august și septembrie.

Graficul de execuţie se poate modifica în cazul unor infestări severe şi alte cazuri temeinic justificate, dar și perioadele de execuție (lunile), prin avansare sau devansare în funcție de evoluția condițiilor meteorologice coroborate cu evoluția factorilor care pot influența menținerea densității populațiilor de tânțari și alte insecte de interes medical, a rozătoarelor sinantrope sub nivelul stării de disconfort și influențarea riscului de transmitere a unor agenți patogeni prin acești vectori precum și a apariției și evoluției bolilor și dăunătorilor în cazul tratamentului fitosanitar.