Paul Stănescu și Siminica Mirea dau operatorilor regionali de apă şi canal dreptul de îmbuteliere şi distribuire apă de izvor şi de masă

339

Compania de Apă Olt ar putea avea dreptul și de a extrage, produce, îmbutelia și vinde apă de izvor și de masă, grație unei inițiative legislative ce-i are drept coinițiatori și pe senatorii de Olt Paul Stănescu și Siminica Mirea. Propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat săptămâna trecută, ieri fiind trimisă pentru punct de vedere la Guvern.

Potrivit legislației actuale, operatorii regionali de apă și canal pot desfășura exclusiv activități din sfera frunizării/ prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru utilizatorii localităților unde au delegată gestiunea serviciului, la noi oerator regional fiind Compania de Apă Olt. Considerând că acest sector trebuie dezvoltat și că operatorii regionali trebuie să realizeze mai multe venituri pentru a putea derula investiții din surse proprii, senatorii de Olt Paul Stănescu și Siminica Mirea susțin o propunere legislativă ce ar putea da dreptul acestor operatori și de a îmbutelia şi distribui apă de izvor şi de masă.