Începe goana după cea mai bună școală primară. Linie telefonică GRATUITĂ  la Inspectoratul Școlar Olt

195

Părinții care au copii ce se pregătesc pentru clasa pregătitoare trebuie să înceapă demersurile pentru înscrierea acestora în anul școlar 2017-2018. Astăzi a fost dat startul calendarului de înscriere, IȘJ Olt punând la dispoziția părinților o linie telefonică gratuită.

Începe goana pentru școala potrivită, pentru mulți părinți contând în alegerea școlii nu numai apropierea față de casă a unității școlare unde va învăța copilul, ci și renumele școlii sau al cadrului didactic, organizarea de diverse activități extrașcolare sau existența programului After school.

Pentru buna desfășurare a procesului de înscriere la nivelul județului și pentru o mai bună informare a părinților, IȘJ Olt deschide începând de astăzi o linie telefonică gratuită. „La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Olt funcționează telverde cu numărul 0 800 816 249, la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar. Telverde va funcționa în perioada 25.02.2019 – 19.04.2019,  în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00.”, a anunțat IȘJ Olt.

Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare. Starul calendarului de înscriere a fost dat astăzi, cu afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar. Între 4 martie – 22 martie se vor completa cererile-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Mâine va fi dat startul evaluării, aceasta fiind realizată până pe data de 20 martie. La nivelul județului Olt au fost stabilite șase centre de evaluare.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2019- 2020:

25 februarie 2019

  • Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
  • Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor
  • Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ

26 februarie – 9 martie 2019

  • Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
  • Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2019 – 2020, în învățământul primar.
  • Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor

26 februarie – 22 martie 2019 Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

4 martie – 22 martie 2019 Completarea de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere.

29 martie 2019 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

1 aprilie 2019 Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

2 aprilie – 8 aprilie Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

11 aprilie 2019 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

12 aprilie – 19 aprilie Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Despre evaluarea psihosomatică la nivelul județului Olt:

Mâine începe evaluarea preșcolarilor pentru înscrierea la școală. 6 centre în Olt