”Alexe Marin” face strigarea: 86 de locuri în 7 meserii pentru învățământ dual, cu BURSE Altur, Prysmian și Pop Industry

2867

Viitorii meseriaşi, pregătiţi de şcoală la solicitarea şi cu sprijinul agenţilor economici care au nevoie de forţă de muncă şi doresc să-i angajeze odată ieşiţi de pe băncile şcolii, vor face practică la viitorul loc de muncă şi vor primi şi burse. Liceul Tehnologic ”Alexe Marin” Slatina și-a făcut publică oferta pentru viitorul an școlar, în parteneriat cu trei mari societăți slătinene.

Prysmian, ALTUR și POP INDUSTRY Slatina sunt societățile interesate de pregătirea viitorilor lor angajați, care vor susține în viitorul an școlar învățământul dual la Liceul Tehnologic ”Alexe Marin” Slatina. Unitatea de învățământ și-a făcut publică oferta pentru anul școlar 2019 – 2020 pentru învățământul profesional dual cu durata de 3 ani având parteneriate pentru 86 de elevi ce vor fi școlarizați în 7 meserii:

 1. Electrician exploatare joasă tensiune- 14 elevi;
 2. Electronist aparate și echipamente- 14 elevi;
 3. Frezor- rabotor-mortezor- 10 elevi;
 4. Sculer matrițer- 10 elevi;
 5. Strungar- 10 elevi;
 6. Lăcătuș mecanic prestări servicii- 14 elevi;
 7. Operator la mașini cu comandă numerică- 14 elevi.

Elevii vor beneficia de:

 • Bursă profesională oferită de Guvernul României: 200 lei/lună;
 • Bursă lunară sub formă de sprijin oferită de agentul economic: 200 lei/lună;
 • Examinări de medicină a muncii și analize medicale;
 • Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii;
 • Echipament de lucru și Echipament de protecție;
 • Decontarea abonamentului de transport (navetă de la domiciliul la școală).

La terminarea studiilor:

 • posibilitatea de angajare la societatea la care a desfășurat practică și de la care a primit bursă
 • se va susține examen de certificare a calificării profesionale;
 • se pot continua studiile în ciclul superior al învățământului liceal;
 • se pot parcurge programe pentru echivalarea nivelului de învățământ liceal;
 • se poate continua cu nivelul 4 de calificare prin învățământul dual;

Pentru învățământul profesional dual se pot înscrie absolvenți de clasa a VIII-a din acest an sau din seriile anterioare care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei (maximum 26 de ani, absolvenți ai învăţământului obligatoriu, care au întrerupt studiile).