Serviciul Piețe și Târg Caracal a păgubit bugetul local, nevirând cota din chirii în ultimii doi ani. Primăria desființează forma juridică și subordonează serviciul direct Consiliului Local

581

Deși a încasat taxe zilnice de utilizare a meselor din piață, Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgului Săptămânal Caracal, înființat cu personalitate juridică în 2014, a cheltuit cu 30% mai mult decât veniturile, nevirând bugetului local cota de 50% din chirii, conform legii și HCL, încheind anul 2018 cu o datorie uriașă. Cum abaterea a fost constatată și de Curtea de Conturi, administrația municipală a hotărât desființarea serviciului și reorganizarea în subordinea consiliului local.

ʺAvând în vedere situația dificilă din punct de vedere financiar a Serviciului Public de Interes Local Administrația Piețelor și Târgului Sptămânal Caracal, serviciu cu personalitate juridică ( înființat în 2014- n.r.) și deficiențele de funcționare constatate prin raportul de control din 17 ianuarie , este necesară încetarea activității acestuia și înființarea unui nou serviciu din punct de vedere juridic, financiar și ca structură de personalʺ, a hotărât administrația municipală caracaleană.

Situația dificilă din punct de vedere financiar tradusă urmărind raportul de control înseamnă mai degrabă că acest serviciu a mâncat toți banii încasați din chirii, fără a vira nimic bugetului local, cheltuind chiar mai mult decât a încasat în acte cu 30%. Începând cu data de 1 februarie 2016, Serviciuul Public APTS a obținut venituri din închierea spațiilor comeciale primite în administrare, care aparțin domeniului public al municipiului Caracal,  veniturile obținute fiind reținute în totalitate la nivelul serviciului, contrar legii 213/98 privind proprietatea publică și HCL 66/30.04.2014 prin care s-a stabilit virarea la bugetul local a 50% din chirie.

În mai 2018, primăria a solicitat virarea sumei cuvenite de 290.393,63 calculată până la nivelul lunii martie 2018. La 31 decembrie 2018, debitul calculat era de 416.765,03 lei , din care s-a virat în cursul anului doar 35.000 de lei.

În urma controlului efectuat de auditorii externi ai Curții de Conturi în 2018 la ordonatorul terțiar de credite Serviciul Public A PTS Caracal s-a constatat abaterea referitoare la necalcularea și neînregistrarea în evidența contabilă, precum și nevirarea cotei parte din venituri din chirii către bugetul local.

Deficiențele au determinat administrația municipală să hotărască reorganizarea acestui serviciu printr-o subordonare directă către consiliul local și implicarea executivului  în coordonare. Noul Serviciu Public   Administrarea Piețelor și Târgului Săptămânal cuprinde tot Piața Agroalimentară, Micropiața din str. Buzești și Târgul Săptămânal, preia personalul serviciului desființat , păstrând taxele percepute prin HCL.