Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, la faza stabilirii instalatorilor

301

Având în vedere interesul deosebit al cetățenilor din județul Olt pentru înscrierea în Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, Agenția pentru Protecția Mediului Olt a făcut astăzi, prin intermediul unui comunicat de presă,  câteva precizări.

„Ghidul de finanţare a Programului  privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice  pentru producerea de energie electrică,  în vederea acoperirii necesarului de consum  şi livrării surplusului în reţeaua naţională, a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 1287 / 5 decembrie 2018 și a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1061 / 14 decembrie 2018. Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare.”, anunță APM Olt.

Cetăţenii interesaţi trebuie să ştie că programul se află la faza stabilirii instalatorilor. Începând cu data de 25 ianuarie până pe 01 martie, instalatorii de sisteme de panouri fotovoltaice pot depune dosare de validare pentru a participa în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Persoanele fizice se vor înscrie la instalatorii validați, după publicarea listei acestora pe site-ul AFM.

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante. Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

Finanţarea nerambursabilă se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.