S-a modificat legea zilierilor: pot presta numai în anumite domenii și doar maximum 180 de zile pe an. Sancțiuni și pentru zilieri, și pentru patroni

140

Cu câteva zile înainte de Revelion, Guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă care modifică şi completează legea care reglementează munca zilierilor, iar actul a intrat deja în vigoare. Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt atenționează atât patronii, cât și muncitorii, asupra noilor prevederi.

Prin Ordonanța de Urgență nr.114 din 28 decembrie 2018, au fost aduse o serie de modificări ale Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. „Astfel, începând cu data de 29 decembrie 2018, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta numai în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată: agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01; silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02; pescuit şi acvacultură – diviziunea 03. Agenții economici care nu se regăsesc în aceste domenii de activitate pot angaja personal în baza unui contract individual de muncă”, arată inspectorul șef al ITM Olt, Cristian Ungureanu.

Noutăţile sunt că o persoană poate presta cel mult 120 de zile pe an calendaristic, indiferent de beneficiarul la care prestează, cu excepţia celor care prestează în domeniile: creşterea animalelor în sistem extensiv, păşunatul sezonier al bovinelor, ovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate şi în domeniul viticol. În aceste patru domenii, perioada maximă de prestaţie a zilierilor este de 180 de zile într-un an calendaristic. Beneficiarul NU poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu, în activităţile de zilier.

Cei care nu respectă legea, riscă amenzi usturătoare. În cazul în care beneficiarul foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate, acesta se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei. Beneficiarul NU poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea de activităţi în beneficiul unui terţ, amenzi riscând atât beneficiarul- 6000 lei, cât şi zilierul- între 500 şi 2.000 lei.