Mai multă apă GRATIS pentru slătineni, mai mulți beneficiari din 2019

587

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, Primăria Slatina modifică procedura de acordare a ajutorului lunar pentru apă și canalizare.Scutirea de la plata apei în Slatina se majorează de la 5mc/lună /familie la 75l/persoană /zi și se va face procentual în funcție de venitul familiei.

O familie din Slatina beneficiară a ajutorului lunar pentru apă și canalizare nu va mai beneficia de la începutul anului viitor de scutire de la plata a 5mc de apă pe lună, ci de 2,25mc pentru fiecare membru de familie sau 75l pe persoană pe zi. În plus, nu se vor mai încadra la obținerea ajutorului doar familiile cu venit pe membru de 1000 de lei, plafonul fiind majorat la salariul minim brut pe țară garantat în plată, ce va fi de la 1 ianuarie de 2080 de lei.

Noua reglementare propune, comparativ cu condițiile actuale, următoarele principale diferențe:

ʺ1. Crește plafonul de venit/membru de familie de la 1000 lei la sub salariul minim brut pe țară garantat în plată care în prezent este 1900 lei iar începând cu 01.01.2019 va fi 2080 lei, conform HG nr. 937/2018;

  1. În prezent se suportă contravaloarea a 5 mc/lună de familie sau persoană singură, noua legislație instituind limita unui consum de apă, respectiv a unei cantităţi de apă uzată evacuată la reţeaua de canalizare de 75 l/persoană/zi (2,25 mc/persoană într-o lună de 30 de zile);
  2. Lista de bunuri considerate că nu sunt de strictă necesitate a căror deținere conduce la neacordarea ajutorului este mai permisivă în noua legislație în ceea ce privește numărul autoturismelor detinute (în prezent beneficiarii nu puteau obține gratuitate la apă dacă dețineau vreun autoturism) dar este mai restrictivă în ceea ce privește depozitele bancare (3000 lei/familie față de 6000 lei/lei în lista actuala).
  3. Noua legislație stabilește acordarea ajutorului lunar în funcție de veniturile lunare ale persoanei singure/familiei, prin compensarea procentuală a contravalorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizareʺ.

Mai mult, compensarea se va face procentual:

  1. a) în proporţie de 100%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 500 lei;
  2. b) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 500,1 lei şi 1000 lei;
  3. c) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1000,1 lei şi 1500 lei;
  4. d) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1500,1 lei şi sub salariul minim brut pe țară garantat în plată.