Cadastru și cărți funciare GRATUITE pentru 22 de comune din Olt, printr-un nou proiect național

1645

660 de localități rurale din România, printre care și 22 din Olt, sunt cuprinse într-un nou proiect al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, acestea fiind cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

ANCPI a demarat implementarea proiectului “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, finanțat prin POR 2014- 2020. Prin acesta, vor fi deschise cărți funciare  pentru locuitorii din 660 de comune, fără niciun cost pentru cetățeni, pe o suprafaţă de teren de 5,7 milioane de hectare. Valoarea totală a proiectului este 312,9 mil. euro, din care 265,9 mil. euro reprezintă fonduri europene şi 46,9 mil. euro, cofinanţare de la bugetul de stat. Termenul de finalizare a acestor lucrări este anul 2023.