Profesorii din Olt, instruiți să implementeze proiecte privind gestionarea emoțiilor negative ale elevilor și o viață sănătoasă           

60

Elevii olteni vor fi învățați la clasă cum să rezolve conflictele fără violenţă, să ia propriile decizii fără a ține cont de presiunea grupului, să-și gestioneze emoțiile negative, să adopte un stil de viață sănătos și multe altele, în cadrul a două proiecte derulate de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Olt. Luni, profesorii vor fi instruiți cu privire la acrtivitățile pe care le vor desfășura la clasă.

Biblioteca Judeţeană Olt “Ion Minulescu” găzduieşte luni, 5 noiembrie, cu începere de la ora 14.00, în Salonul Artelor de la parterul instituţiei, instruirea personalului didactic din şcolile judeţui Olt, realizată de reprezentanţii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt. Acesta este al doilea an în care se implementează două proiecte de prevenire destinate preșcolarilor de grupă mare și elevilor din clasele pregătitoare, clasa I și a II-a: “Cum să creştem sănătoşi” şi “ ABC-ul emoţiilor”, derulate în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Olt, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Olt şi Biblioteca Judeţeană ”Ion Minulescu” Olt.

Întâlnirea reprezentanţilor CPECA Olt cu cadrele didactice/profesorii consilieri înscrişi în proiectele “Cum să creştem sănătoşi” şi “ ABC-ul emoţiilor” are rolul să-i familiarizeze cu obiectivele generale şi specifice ale proiectelor, precum şi cu activităţile pe care le vor desfăşura cu copiii/elevii la grupă/clasă.

Proiectul ”Cum să creştem sănătoşi” presupune formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă în rândul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică (clasa pregătitoare), punând accent pe importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie, igienă, mişcare), a comportamentelor sănătoase (fără fum de ţigară, alcool şi medicamente fără prescripţie medicală) şi a modalităţilor adecvate de rezolvare a conflictelor fără violenţă şi de luare a deciziilor.

Cel de-al doilea proiect naţional, ”ABC-ul emoţiilor”, este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă.

În perioada decembrie 2018-iunie 2019, va urma cea de-a doua etapă în implementarea proiectelor, respectiv desfăşurarea activităţilor cu copiii/elevii de către cadrele didactice/profesorii consilieri formaţi, CPECA Olt acordând sprijin în organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea activităţilor proiectelor.