Geniile Oltului și profesorii îndrumători, premiați de Consiliul Județean cu BANI. Sumele ajung la 6.000 lei/elev sau 16.000lei/echipă

434

Moș Crăciun vine mai devreme pentru elevii silitori, cei care au obținut performanțe în anul școlar trecut, precum și profesorii lor îndrumători, fiind premiați de către administrația județului. Regulamentul privind premiile în bani ce vor fi oferite drept recompensă pentru rezultatele de excepție înregistrate la olimpiadele școlare de specialitate va fi supus aprobării consilierilor județeni în ședința de mâine.

Gala Performerilor este manifestarea în cadrul căreia și anul acesta Consiliul Județean Olt va recompensa cu premii în bani performanțele înregistrate de către elevii și cadrele didactice care au reprezentat cu cinste județul la Olimpiadele Naționale Școlare. Adminsitrația județeană a întocmit Regulamentul de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, acesta urmând a fi supus aprobării aleșilor locali în ședința CJ de mâine.

Premierea se face cu scopul de a sprijini copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte. „Rezultatele de excepţie obţinute de către aceştia contribuie la îmbunătăţirea calităţii în educaţie, ridicând judeţul Olt pe cele mai înalte trepte ale podiumului educaţiei din România. În actualul context socio – economic, considerăm că este din ce în ce mai oportună recunoaşterea valorilor, precum şi recompensarea şi motivarea acestora. Pornind de la premisa că Educaţia este baza unei societăţi, şi văzând rezultatele de excepţie pe care elevii judeţului, îndrumaţi de cadrele didactice ale acestora, le-au obţinut la Olimpiadele Şcolare Naţionale, Consiliul Judeţean Olt răsplăteşte efortul acestora prin acordarea de premii în cadrul manifestării „Gala Performerilor”.”, se specifică în proiect.

În cadrul evenimentului vor fi premiaţi, conform situaţiei întocmite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, elevii care au obţinut: locul I, II, III, inclusiv participarea la olimpiadele internaționale; locurile I, II, III, menţiune sau clasarea până la poziţia a zecea în ierarhia naţională la etapa națională a olimpiadelor școlare, pe discipline; calificarea la olimpiadele naţionale de specialitate în urma participării la etapa judeţeană de profil. Totodată, vor fi premiate şi cadrele didactice care au îndrumat activitatea acestora.

Cuantumul premiilor va fi structurat astfel:

a.)Elevi:

-Etapa intenaţională:

 • Locul I – 6000 lei/elev/disciplină
 • Locul II – 5000 lei/elev/disciplină
 • Locul III – 4000 lei/elev/disciplină
 • Participare – 3500 lei/elev/disciplină

-Etapa naţională:

 • Locul I sau calificarea în lotul lărgit al României la disciplinele de specialitate – 1000 lei/elev/disciplină
 • Locul II – 800 lei/elev/disciplină
 • Locul III – 600 lei/elev/disciplină
 • Menţiune, până la poziţia a zecea în ierarhia naţională 400 lei /elev/disciplină.

– Etapa judeţeană:

 • calificarea la olimpiadele naţionale de specialitate: 200 lei/elev/disciplină.

-Etapa naţională, premii colective:

 • Locul I – 3-15 membri: între 1800-9000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 600 lei/elev/disciplină)
 • Locul I – 16-40 membri: între 6400-16000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 400 lei/elev/disciplină)
 • Locul II – 3-15 membri: între 1500-7500 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 500 lei/elev/disciplină)
 • Locul II – 16-40 membri: între 5600-14000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 350 lei/elev/disciplină)
 • Locul III – 3-15 membri: între 1200-6000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 400 lei/elev/disciplină)
 • Locul III – 16-40 membri: între 4800-12000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 300 lei/elev/disciplină)
 • Menţiune până la poziţia a zecea în ierarhia naţională – 3-15 membri: între 900-4500 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 300 lei/elev/disciplină)
 • Menţiune până la poziţia a zecea în ierarhia naţională – 16-40 membri: între 4000-10000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 250 lei/elev/disciplină)

– Etapa judeţeană, premii colective:

 • Locul I – 3 – 40 membri: între 300 – 4000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 100 lei/elev/disciplină)

b.) Cadre didactice:

– Etapa internaţională: Se acordă suma egală cu premiul elevului care a participat sau a obţinut rezultate deosebite la olimpiada internaţională.

– Etapa naţională: Locurile I, II, III, menţiune sau clasarea până la poziţia a zecea în ierarhia naţională la etapa națională a olimpiadelor școlare, pe discipline – 500 lei/cadru didactic.

– Etapa judeţeană: Se acordă suma egală cu premiul elevului care s-a calificat la etapa naţională a olimpiadelor de specialitate, ca urmare a participării la faza judeţeană a olimpiadelor de specialitate.

Regulamentul specifică faptul că, în situaţia în care un elev sau cadru didactic a obţinut rezultate la aceeaşi disciplină şi la etapa naţională şi internaţională, se va acorda un singur premiu, cel cu valoarea cea mai mare. În situaţia în care un elev obţine rezultate deosebite la mai multe discipline în cadrul olimpiadelor naţionale de specialitate va fi premiat pentru fiecare rezultat obţinut. În situaţia în care un cadru didactic a coordonat mai mulţi elevi care au reuşit performanţe naţionale sau internaţionale, se va acorda un singur premiu, cel cu valoarea cea mai mare. În situaţia în care la rezultatele unui elev la o disciplină au contribuit două sau mai multe cadre didactice, fiecare cadru didactic va beneficia de premiul în bani, prevăzut la categoria respectivă.