Pașaportul, eliberat mai repede. Sunt acceptate și copii ale documentelor

48

Guvernul a aprobat ieri proiectul de HG pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. Astfel, sunt simplificate procedurile și se reduc termenele pentru obținerea pașaportului.

Termen mai mic de eliberare și cu eliberarea sintagmei „în original” sunt principalele modificări aprobate ieri de către Guvern în ceea ce privește pașapoartele. Termenul de eliberare a paşapoartelor simple electronice în cazul cererilor depuse în ţară se reduce de la 30 la 15 zile lucrătoare (de la data depunerii cererilor). În ceea ce privește cererile depuse în străinătate, termenul actual de 90 de zile se reduce în funcție de țara unde se află solicitantul: 45 de zile lucrătoare, în cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene, respectiv 60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor depuse în statele terțe în raport cu UE.

Printre simplifăcările procedurale introduse menționăm:

  • în cazul minorilor care urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea le este pusă în pericol, prin stabilirea necesităţii unei traduceri “autorizate”, şi nu “legalizate”, aşa cum este reglementat în prezent, a documentelor emise de instituţia străină care urmează să efectueze tratamentul medical;
  • procura specială şi declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului minorului se restituie, solicitantului, după scanare, atunci când aceste înscrisuri cuprind împuternicirea, respectiv acordul pentru îndeplinirea altor operaţiuni sau acte, altele decât cele privind eliberarea paşaportului;
  • se elimină necesitatea prezentării strict a originalului certificatului de naştere al minorului sub 14 ani la ridicarea paşaportului simplu electronic/temporar, fiind acceptată şi copia acestuia;
  • eliminarea sintagmei „în original” în cazul hotărârilor judecătoreşti care trebuie prezentate de către solicitanţii paşapoartelor, având în vedere faptul că hotărârile judecătoreşti se comunică părţilor în copie de către instanţă.

La nivelul județului Olt, din decembrie anul trecut, oltenii care doresc să schimbe pașaportul sau să li se elibereze unul se pot programa online. Aplicația poate fi accesată la adresa http://epasapoarte.ro/Home/Programare sau de pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt – www.prefecturaolt.ro.

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Olt eliberează: paşaport electronic simplu cu valabilitate 5 ani = 258 lei, paşaport simplu electronic cu valabilitate 3 ani (minori sub 12 ani) = 234 lei,  paşaport simplu temporar cu valabilitate 12 luni = 96 lei.