Ghetourile Carpați și Fânărie, transformate în cartiere moderne, cu 7 milioane de euro, pe bani europeni

315

La finele săptămânii trecute, la Caracal s-a dat startul finanțării unui proiect implementat de municipiul Caracal și GAL Inima Romanațiului, în valoare de 7 milioane de euro! Contractul de finanțare din bani europeni a fost semnat pe 13 septembrie, fiind singurul proiect de acest tip câștigat în Regiunea Sud Vest Oltenia.

Alfabetizare, condiții decente de trai prin modernizarea blocurilor de locuințe, calificare, locuri de muncă, documente de proprietate pentru romi, centru pentru victimele violenței, baie comunală, creșă și grădiniță cu program prelungit și multe alte proiecte menite să transforme cele două cartiere din Caracal – Carpați și Fânărie, în cartiere moderne, care să asigure un trai decent și să ofere comunității marginalizate (romă și non- romă) alternative de reducere a sărăciei și integrare socială.

Proiectul prin care să fie implementate aceste obiective de către administrația caracaleană a fost semnat joia trecută, Gal Inima Romanațiului, înființat în 2015, având deja acces la suma de 7 milioane de euro, bani europeni.

„În cadrul acestui proiect, mai bine de 1 milion de euro vor fi destinaţi copiilor care provin din familii sărace şi ai căror părinţi manifestă deschidere să participe la programe de scolarizare şi calificare pentru adulţi în vederea desprinderii de ajutoare sociale sau alte programe de asistenţă în vederea consolidării independenţei financiare a familiei. (…) Obiectivul pe termen mediu este să animăm persoanele active, fără venituri stabile, să se integreze în piaţa muncii, iar acest deziderat vine la pachet cu subvenţii consistente către angajatorii locali interesaţi să participe în program şi să manifeste deschiderea necesară integrării caracalenilor aflaţi în situaţii limită.”, a anunțat viceprimarul Octavian Stănescu.

Prin iniţiativa multifond POCU (Programul Operaţional Capital Uman) – POR (Programul Operaţional Regional), proiectul acoperă perioada 2018 – 2023 şi aduce la aceeaşi masă parteneri din sectorul public – societate civilă – mediul privat din municipiul Caracal.

Printre investiţiile incluse în Strategia de Dezvoltare Locala a GAL INIMA ROMANAŢIULUI se numără:

 • POR – 1.Construirea / modernizarea unui Centru Comunitar Integrat (CCI) la care să fie asigurat accesul tuturor rezidenților și în cadrul căruia să fie furnizate servicii de tip SOFT precum: servicii educaționale pentru adulți, servicii personalizate de ocupare, servicii educaționale pentru copii (creşă şi grădiniţă cu program prelungit), Servicii socio-medicale, servicii pentru copii / femei în situații de vulnerabilitate, servicii de întărire a comunității, Punct de Acces Public la Informații, servicii recreative).
 • POR – 3.Amenajare spaţiu de joacă pentru copii care să deservească şi ZUM 1 CARPAŢI / ZUM 2 FÂNĂRIE
 • POR – 4.Realizarea de investiţii în infrastructura rutieră / pietonală pentru asigurarea accesului din ZUM 1 Carpaţi / ZUM 2 Fânărie;
 • POR – 5.Locuinţe – consolidarea sistemelor de instalaţii, utilităţi şi reabilitare în blocurile ghetou din ZUM 1 CARPAŢI; igienizare şi salubrizare cu participarea comunităţii. Inovare socială cu recompense: Regulament de bloc pentru o viaţă mai bună împreună / Azi îngrijesc eu grădiniţa cu flori
 • POR – 6.Realizare infrastructură sanitară în băi comunale (toalete și dușuri cu apă caldă și rece / maşini de spălat / uscătorie) în zona locuințelor improvizate şi a blocurilor ghetou care să deservească şi ZUM 1 CARPAŢI / ZUM 2 FÂNĂRIE
 • POCU – 7.Identificarea şi clarificarea documentelor de proprietate, cadastru şi carte funciară
 • POR – 16.Modernizarea infrastructurii sportive a şcolilor la care au acces şi copiii din ZUM 1 Carpaţi / ZUM 2 Fânărie;
 • POCU- 18.Asigurarea transportului gratuit la şcoală şi în activităţi extra şcolare de interes
 • Alte fonduri – 19.Pregătirea şi susţinerea cadrelor didactice pentru lucrul cu copiii din zonele dezavantajate în vederea desegregării unităţilor şcolare, în special a grădiniţei din ZUM 2 FÂNĂRIE care poate fi transferată în Centru Comunitar Integrat, dată fiind situaţia incertă a proprietăţii clădirii în care funcţionează.
 • POCU – 20.Reducerea gradului de abandon şcolar şi excluziune socială a minorilor prin susţinerea de programe complementare integrate, în special al minorităţii rome – extinderea serviciilor de creşă şi a programului şcoală dupa şcoală în cadrul învăţământului primar pentru grădiniţele şi şcolile la care au acces şi copiii din ZUM 1 CARPAŢI / ZUM 2 FÂNĂRIE (dotare unităţi, dotare cabinete medicale şi/sau stomatologice pentru copii, masă caldă, rechizite, îmbrăcăminte/încălţăminte, tabele şcolare, excursii educative, angajare mediatori şcolari, mediatori sanitari, psihologi, s.a.)
 • POCU – 21.Cooptarea părinţilor pentru susţinerea copiilor în procesul educaţional în cadrul unor acţiuni comune la care participă atât membrii comunităţii marginalizate, cât şi membrii ariei funcţionale;
 • POCU – 23.Campanie de informare şi educare a locuitorilor pentru acceptarea și creșterea utilizării infrastructurii sanitare, precum şi de prevenţie generală pentru păstrarea stării de sănătate
 • POCU – 24.Asistenţa socială şi/ sau îngrijire sanitară mobilă pentru distribuire hrană persoanelor în vârstă, imobilizate la domiciliu în comunităţile marginalizate
 • POR – 25.Construcţia unei locuinţe de urgenţă în Centrul Comunitar Integrat pentru copiii şi femeile victime ale violenţei domestice.
 • POCU – 27.Parteneriat cu reprezentanţii mass-media pentru proiectele de dezvoltare a zonei
 • POCU – 28.Realizarea de campanii pentru: securizarea zonei, cerşetorie, prostituţie, nediscriminare, egalitatea de șanse, non-discriminarea, egalitatea între femei și bărbați, infracţiuni minore şi violenţă în familie, segregarea şi dezvoltarea durabilă.
 • POCU – 10.Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, consiliere, orientare, cursuri de formare profesională şi evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal.
 • POCU – 11.Susţinerea şcolilor cu învăţământ profesional şi corelarea activităţii lor cu ocuparea – stagii de practică şi de ucenicie, s.a.
 • POCU – 12.Crearea de întreprinderi sociale din care:
 • *POR – 12.1 Crearea de întreprinderi sociale – componenta hard pentru dotare
 • *POCU- 12.2 Crearea de întreprinderi sociale – componenta soft pentru operaţionalizare
 • POCU – 14.Crearea unui Centru Comunitar de Resurse în care se vor furniza şi servicii de ocupare
 • POCU – 15.Acordarea de subvenţii pentru angajatori care angajează persoane în risc de sărăcie şi excluziune socială
 • POCU – 17.Susţinerea unor programe de educaţie pentru adulţi: alfabetizare, „A doua şansă”, s.a.