Contestaţiile depuse de liceenii care au susţinut bacalaureatul în această sesiune au condus la creşterea ratei de promovabilitate cu un procent. Astfel, peste 35% dintre cei care au susţinut examenul au reuşit să obţină notele necesare promovării bacalaureatului. Rezultatul plasează judeţul Olt pe unul dintre primele locuri din ţară.