Contibuția părinților pentru un copil la o creșă din Slatina poate ajunge la 10 lei/zi. Vezi cine plătește mai puțin sau deloc

100

0 lei, 2,5 lei, 5 lei sau 10 lei pe zi pentru un copil înscris la o creșă din Slatina vor plăti în noul an școlar părinții, în funcție de categoria de venit sau numărul de copii al unei familii. Cuantumul urmează să fie supus aprobării aleșilor muncipali și este calculat pe baza cheltuielilor lunare ale unităților.

Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Antepreșcolară din cadrul Direcției Protecție și Asistență Socială a Primăriei Slatina are în structură 4 creşe cu o capacitate de 117 locuri. Luând Creşa nr. 4 ca etalon pentru stabilirea cheltuielilor lunare pentru un copil, DPAS Slatina a stabilit pentru anul școlar 2018- 2019 un cost mediu lunar de întreţinere la 1.048 lei/copil.

Potrivit legii, părinții /reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de întreţinere pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia. Astfel, ținând cont și de prevederile HG nr. 1252 / 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară potrivit cărora valoarea contribuţiei lunare de întreţinere nu poate depăşi 20% din costul mediu lunar de întreţinere, părinții copiilor înscriși la creșe vor plăti:

  1. a) părinţii/reprezentanţii legali care au un singur copil în familie/întreţinere şi au un venit mediu brut cumulat mai mare sau egal cu 700 lei: cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 10,00 lei/zi;
  2. b) părinţii/reprezentanţii legali care au doi sau mai mulţi copii în familie/întreţinere şi au un venit mediu brut cumulat mai mare sau egal 700 lei: cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 5,00 lei/zi;
  3. c) părinţii/reprezentanţii legali care au un singur copil în familie/întreţinere şi au un venit mediu brut cumulat între 225 – 699 lei: cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 5,00 lei/zi;
  4. d) părinţii/reprezentanţii legali care au doi sau mai mulţi copii în familie/întreţinere şi au un venit mediu brut cumulat între 225 – 699 lei: cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 2,50 lei/zi.

Sunt scutiţi de la plata contribuţiei, sarcina fiind preluată de bugetul local, părinţii/ reprezentanții legali care au în îngrijire copii ce sunt expuşi riscului de separare de familie şi au aprobate planuri de servicii. Diferenţa dintre cheltuielile totale şi valoarea contribuţiei lunare de întreţinere va fi suportată din bugetul local.

În Slatina funcționează 4 creșe, cu o capacitate de 117 locuri: Creşa nr. 1 – str. Unirii, nr. 6; Creşa nr. 2 – str. Primăverii, nr. 2; Creşa nr. 3 – str. Centura Basarabilor, nr. 4 și Creşa nr. 4 – str. Zmeurei, nr. 9B.